søndag 24. august 2014

Skriveoppgave om kjønnSkriveoppgave fra Tekstuniverset:
Skriv en tekst der du eller en du vet om, overskred kjønnsrollene. Hvilke konsekvenser fikk det? Beskriv så detaljert som mulig. Ingen detalj er for triviell. 
 
Sjanger velger du selv.

Tekstene skal være på maks en A4 side.Oppgave 2 vil bli juryert av Kris og Jorunn Premien er ”The boy who was not a lesbian & other true stories ” av Kristin Lyseggen. www.theboywhowasnotalesbian.com
www.kristinl.com

Innelveringsfrist er 1. desember 2014

Write a text in which you or someone you know exceeded gender roles. What impact did it ? Describe in as much detail as possible. No detail is too trivial.

Choose your own genre.
The texts must not exceed one US letter page. The task will be juried by Kris Lyseggen and Jorunn Solli and the winner gets the book " The boy who was not a lesbian & other true stories

Deadline December 1, 2014.

Oppgave fra Kris Lyseggen:
Begrepet "det tredje kjønn" beskriver personer som er som verken mann eller kvinne, men det betyr også en generell anerkjennelse av tre eller flere kjønn.

Begrepet "tredje kjønn" har alltid vært akseptert i andre ikke-vestlige kulturer. Noen få vestlige land har begynt å godkjenne en slik identifisering i utstedelse av pass/folketelling med mer (f. eks. Australia).
Men disse begrepene er fortsatt vanskelig å forstå innen våre vestlige kjønnsrollemønstre. Hvorfor ?
The term " third gender " describes people who are neither male nor female , but it also means a general recognition of three or more genders.

The term " third gender " has always been accepted in other non - Western cultures. A few Western countries have begun to accept such identification in the issuance of passports / census etc. ( eg . Australia ).
But these concepts are still difficult to understand in our Western gender roles. Why ?

Deadline December 1, 2014.

Her er praktboka du kan vinne:Boka kan kjøpes på:
Tronsmo bokhandel i Oslo
Her er websider til bokprosjektet:
www.theboywhowasnotalesbian.com
www.kristinl.com
Her er link til Kris nye bokprosjekt:
THE WOMEN OF SAN QUENTIN


I dag 22. oktober kom to tekster fra Gun WulffHer er tekst fra Marianne Johansen:


Her er tekst fra J. PedersenTusen takk for tre supre tekster om kjønn.
Ittno knussel: Denne gangen blir det premie til alle
J
Marianne og Gun vinner Uroens bok av Pessoa.
J. Pedersen vinner boka
”The boy who was not a lesbian”


Ingen kommentarer: