tirsdag 1. oktober 2013

Skriveoppgave om kjønn


Oppgave 1 fra Kris Lyseggen:
Begrepet "det tredje kjønn" beskriver personer som er som verken mann eller kvinne, men det betyr også en generell anerkjennelse av tre eller flere kjønn.

Begrepet "tredje kjønn" har alltid vært akseptert i andre ikke-vestlige kulturer. Noen få vestlige land har begynt å godkjenne en slik identifisering i utstedelse av pass/folketelling med mer (f. eks. Australia).
Men disse begrepene er fortsatt vanskelig å forstå innen våre vestlige kjønnsrollemønstre. Hvorfor ?

Her er Link til Kris nye bokprosjekt:


Oppgave 2 fra Tekstuniverset:
Skriv en tekst der du eller en du vet om overskred kjønnsrollene. Hvilke konsekvenser fikk det? Beskriv så detaljert som mulig. Ingen detalj er for triviell. 
 
Sjanger velger du selv.
Tekstene skal være på maks en A4 side.Oppgave 2 vil bli juryert av Kris og Jorunn Premien er ”The boy who was not a lesbian & other true stories ” av Kristin Lyseggen. www.theboywhowasnotalesbian.com
www.kristinl.com

Legg gjerne inn teksten på bloggen anonymt eller under fullt navn. Hvis ikke du får til å legge ut teksten på bloggen send den til Tekstuniverset, så legger jeg den ut. Hvis du vil være anonym og ha mulighet til å vinne en bok, må du sende en e-post sånn at jeg vet hvem jeg eventuelt skal sende gevinsten til.  


Innelveringsfrist er 1. juni 2014
Two writing competitions on gender :

Deadline December 1, 2013.

1. The term " third gender " describes people who are neither male nor female , but it also means a general recognition of three or more genders.

The term " third gender " has always been accepted in other non - Western cultures. A few Western countries have begun to accept such identification in the issuance of passports / census etc. ( eg . Australia ).
But these concepts are still difficult to understand in our Western gender roles. Why ?

or

2: Write a text in which you or someone you know exceeded gender roles. What impact did it ? Describe in as much detail as possible. No detail is too trivial.


Choose your own genre.
The texts must not exceed one US letter page. The task will be juried by Kris Lyseggen and Jorunn Solli and the winner gets the book " The boy who was not a lesbian & other true stories ".
www.theboywhowasnotalesbian.com
www.kristinl.com

Email the text to jorunn@tekstuniverset.no. If you wish to remain anonymous, please state that in the email.

Ingen kommentarer: