mandag 26. september 2011

Gro Dahle skal holde skrivekurs 12.15. mars 2012 i Vestfold

Dette er et reint poesikurs med fokus på poetiske punkt-tekster, korttekster, dikt.
Vi kommer til å gå grundig inn i dette store og vide landskapet for å undersøke hva dikt er og hva det kan være, prøve ut ulike metoder, leke med ulike poetiske virkemidler, jobbe med musikalitet og syngende tekst, prøve ut språklige bilder,  undersøke muligheter i forhold til form og språklige grep, leke med systemer, og ikke minst skal vi se på hva en personlig tekst er og prøve å arbeide oss fram til hvert vårt eget og spesielle personlige uttrykk.

Det er fint hvis alle sender inn ti dikt på forhånd.
Dette skal brukes som et kompendium og vil være et utgangspunkt både som opplesningsmateriale og i tekstsamtale. Gro Dahle er selv dikter og har vært skjønnlitterær konsulent for dikt ved et stort forlag samt veileder for diktere både på Forfatterstudiet i Bø, ved Skrivekunstakademiet i Bergen og ved Litterær Gestaltning i Gøteborg.

Tekster kan sendes på e-post til Gro fra 1. mars: gro.d(A)online.no

Sted: Hotell Borge  ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården www.hotellborge.no 33 38 18 50
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg, 40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.

Kurs:
Tirsdag  13.03   9.00-15.00
Onsdag  14.03   9.00-15.00
Torsdag  15.03   9.00-15.00

Enkeltrom med fullpensjon:
Frokost:   8.00-9.00
Lunsj:     13.00-13.45
Middag:  19.00
Kaffe og kake står fremme

Vi møtes til middag mandag 12. mars klokken mellom i god tid før middag klokken. 19.00
Vi drar rett etter kurset klokken 15.

Pris: 4700.-
Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto 0539 71 63808 (Jorunn Solli, Levrebakken 46, 1352 Kolsås). Det gjøres samtidig med at du melder deg på kurset. Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet (4200,-) forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Innen den datoen kan du melde deg av uten videre kostnader, men får da ikke returnert depositumet. Depositumet tilbakebetales selvsagt hvis vi skulle se oss nødt til å avlyse kurset eller om vi får en til å erstatte plassen din.

Påmelding til Jorunn Solli
Tlf. 97123102


tirsdag 13. september 2011

Responsverksted høst 2011

Responsverksted er et tilbud for de som tidligere har gått på mine skriveverksted for folk over 60 år.  Her skal vi nærlese hverandres tekster og gi hverandre konstruktive og vennlige tilbakemeldinger. Vi sender hverandre tekster i forkant sånn at alle er godt forbredt. Jeg vil også ha noen skriveøvelser og gi noen skriveoppgaver og man velger selv hvilke tekster man vil levere. Tekstene bør ikke overstige to A4 sider. Alle får ikke gjenomgått sine tekster hver gang, men det er veldig lærerikt å diskutere andres tekster også.
Vi møtes på mitt kontor på Tullinløkka i Kristian Augustsgate 11 DA 
Tid 17.30-19.30
Følgende onsdager:
21.09, 05.10, 19.10, 02.11., 16.11, 30.11, 07.12, 11.01
Pris: 2000,-