mandag 22. februar 2010

Skriveverksted for veteraner


Til dere som har gått på mine skriveverksted tidligere.
Dere er velkommen til å delta på et nytt skriveverksted følgende
torsdager: 04.03, 11.03, 25.03, 08.04 og 22.04 kl. 13.30-16.00.

Pris: 1700,- for fem ganger.
Kongensgate 16, 4. etg.

Jeg kommer til å fortsette å gi konkrete oppgaver for å vekke minner på ulike måter. Min tanke er at teksten bør være så konkret som mulig for at man skal gjøre inntrykk hos en leser. Man trenger ikke tenke så mye på hva man skal formidle når man skriver den, men la seg føre med i skriftens egen logikk. Håpet er at teksten med bilder, fornemmelser og tanker skal blir så nyansert og sammensatt som mulig. Å beskrive en liten detalj kan være en veldig virkningsfull måte å si noe om den tiden man skriver om. I ettertid kan man imidlertid bli overrasket over alle lag som er i den fortellingen man har skrevet, og på den måten skjønner man kanskje mer av seg selv og sitt liv. Dette kan virket terapeutisk, men jeg bruker alltid å understreke at jeg er ikke noen terapeut. Jeg har ingen kompetanse på det området.

Det er viktig at alle deltagerne tar godt vare på sine grenser, og ikke deler mer enn de selv føler seg komfortabel med. For det er jo som å balansere på en knivsegg det å vite hvor mye man vil skrive og hvor mye man vil holde igjen. Min mening er at all god og interessant litteratur er basert på en følsomhet som både er mental og språklig.

Jeg vil legge stor vekt på at vi får utnyttet tiden vi er samlet best mulig. For jeg har mange ideer og tanker om oppgaver jeg vil gi. Som dere vet er det det skrevne ord jeg er opptatt av når jeg holder skriveverksted, og vi har fokus på erindring. Innimellom vil jeg gi oppgaver eller leker som holder i gang skrivemuskelen og som forhåpentligvis vil virke oppkvikkende, skape skriveglede og utvikle språkrepertoaret. Det at flere på omtrent samme alder møtes, bidrar til at man minner hverandre på saker og ting fra gamle dager.

Min oppgave på disse skriveverkstedene er å sette i gang skriveprosessen; at dere får et materiale å arbeide videre med. Jeg kommer fortsatt til å drive minimal tekstkritikk, for i første omgang gjelder det å få ut stoffet. Jeg vil prøve å få deltagerne til å utvikle sin spontanitet og glede over å skrive.

Siden det er mange ulike lesere og mange ulike stemmer har jeg ikke lyst til å drive tekstkritikk alene. Det er mulig vi ved en senere anledning kan leie inn en forfatter som sammen med meg kan vurdere tekstene deres.

Jeg har en genuin interesse for å få folk til å bruke det skriftlige språket. Jeg synes det er spesielt viktig å ta vare på de små historiene som foregår i skyggen av de store hendelsene. Det er dette jeg ønsker å utforske sammen med dere i mitt Tekstunivers.

Vennlig hilsen Jorunn Solli

E-post: jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: 97 123 102

Ingen kommentarer: