tirsdag 14. april 2009

Nye skrivekurs for folk over 60 år


Jeg holder skrivekurs som henvender seg til folk over 60 år, og som hovedsakelig fokuserer på erindringer. Målet er å få deltagerne til å skrive ned minner fra da de var barn og ungdom. Jeg håper at folk i løpet av kursene vil få skrevet ned noen vakre, triste, forunderlige, forferdelige eller gøyale historier. Tanken er også at kurset skal inspirere folk til å fortsette å skrive hjemme.
Det trengs ingen forkunnskaper, bare en lyst til å skrive. Jeg har mange leker og teknikker for å sette i gang tanker, og frambringe minner. Det vil bli gitt noen generelle skriveråd, men jeg har ingen fasit.
Mye spennende kan skje når en gruppe ulike, vennligsinnede mennesker møtes, snakker og assosierer om gamle dager. For å melde seg på dette kurset trenger man ikke anse seg selv som en flink skribent, eller være særlig god i rettskrivning. Å skrive er glede i seg selv, men det kan også være spennende for venner og familie å få innblikk i den eldre generasjons minner fra gamle dager.

HeR kan du lese hva forskerne mener om å skrive på sine eldre dager

Jeg forbeholder meg muligheten til å sette sammen en gruppe som jeg mener kan fungere bra.

Kurs:

Helgekurs i mai i Markveien 35B i Oslo:
Merete Solli og Jorunn Solli er kursholdere.
Lørdag 2. mai 16-20 & søndag 3. mai 13-18. Kr.1500 maks 10 deltagere.
Ukentlige kurs på eVo-kulturhus i Markalleen 15 B, 1368 Stabekk
Jorunn Solli er kursholder. Merete kommer innom en av kveldene.
Torsdager 18-20.30. Første gang er torsdag 30. april og åtte ganger framover (unntatt Kristi Himmelfartsdag). Maks 8 deltagere. Kr. 2800
Påmelding og spørsmål kan sendes til Jorunn Solli: tekstuniverset@gmail.com eller på telefon: 97 123 102 Blogg: http://tekstuniverset.blogspot.com/

Ingen kommentarer: