onsdag 11. mars 2009

Skrivekurs for folk mellom 60 & 100 år

Kurset vil bli holdt fredag 3. april kl.16-20 og lørdag 4. april fra kl.1300-18.00 i Kristian Augusts gate 11 på Tullinløkka i Oslo
Skrivekurset henvender seg til folk over 60 år og skal hovedsakelig fokusere på erindring. Målet er å få deltagerne til å skrive ned minner fra da de var barn eller ungdom. Vi vil blant annet bruke musikk aktivt for å framkalle historier, tanker og drømmer som igjen kan sette i gang skriveglede. Vi håper at folk i løpet av kurset vil få skrevet ned noen vakre, triste, forunderlige, forferdelige eller gøyale historier, men tanken er også at det skal inspirere folk til å fortsette å skrive hjemme.
Det trengs ingen forkunnskaper, bare en lyst til å skrive. Vi har mange leker og teknikker for å sette i gang tanker og frambringe minner. Det vil bli gitt noen generelle skriveråd, men vi har ingen fasit.
Mye spennende kan skje når en gruppe ulike, vennligsinnede mennesker møtes, snakker og assosierer om gamle dager. For å melde seg på dette kurset trenger man ikke anse seg selv som en flink skribent eller være særlig god i rettskrivning. Å skrive er glede i seg selv, men det kan også være spennende for venner og familie å få innblikk den eldre generasjons minner fra gamle dager.
Vi forbeholder oss muligheten til å sette sammen en gruppe som vi mener kan fungere bra.
Kursholderne er: Merete Solli og Jorunn Solli
Pris: 1500,- per person. Det kommer til å være maks ti deltagere på kurset.

Påmelding og spørsmål kan sendes til Jorunn Solli: tekstuniverset@gmail.com eller på telefon: 97 123 102 http://tekstuniverset.blogspot.com