tirsdag 26. januar 2021

Oversikt over høstens skrivekurs med GRO DAHLE

Alle kursene med Gro Dahle holdes på Hotell Borge

Igangsetterkurs
1., 2., 3. september


Prosakurs uke 38:
22., 23., 24. september

Diktkurs uke 39:

29., 30. September og 1. oktober

Faglitteraturkurs, uke 40

første halvdel uke 40:
4., 5., 6. oktober

Barnelitteraturkurs, uke 40

siste halvdel uke 40: 
6., 7., 8. oktober

Tilbakemeldingskurs i uke 44:

1., 2., 3. november

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

søndag 24. januar 2021

GRO DAHLE tilbyr to zoomkurs i skriving dette vårsemesteret

Vi i Tekstuniverset har sett at korona-situasjonen trekker ut,
og vi vil derfor gjerne tilby to zoomkurs i skriving med GRO DAHLE.

Ett på dagtid på 8 tirsdager 9.30 - 13.30 (4 timer)
9. mars til 27. april

Og ett på kveldstid 10 tirsdager 18 - 21 (3 timer)
9. mars til 11. mai

Første kursdag tirsdag 9. mars 2021

Pris 4000,-
Betales ved påmelding til
Jorunn Greiff Solli

jorunn@tekstuniverset.no

Tlf: (+47) 97123102
Kontonummer: 0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
 

Kursene vil bestå av én times foredrag med powerpoint og muligheter til spørsmål, 

én til to timers workshop utifra foredragets tema – 

f eks å komme i gang, å skape framdrift, å lage troverdige karakterer eller å skrive et barn.

Og én times tekstgjennomgang av tekster som ble skrevet under workshopen.

 

Gro tenkte å legge opp disse to kursene åpent i forhold til hva slags type skriving det er snakk om,

slik at det kan være interessant for både de som jobber med barnelitteratur og med voksen litteratur,

med dikt eller med prosa eller fagtekst – med egen historie og minner eller med skjønnlitteratur. 

Rett og slett to åpne zoom-skrivekurs som går over to, tre måneder. 

Vi skal gjennom disse temaene: 

Å begynne og sette i gang, å få ideer og prøve ut disse, 

å tenke fortellinger og helheter, 

å skape karakterer og troverdige mennesker,

Å velge synsvinkel og ståsted i skrivingen, 

språklige bilder og språklige virkemidler, 

å variere tempo, temperatur, prøve ulike temperament,

Å skrive replikker og skape en stemme, 

å gi dimensjon, ladning, trøkk til tekst, 

å redigere sin egen tekst» 

Max 18 deltagere på hvert av kursene.

De to kursene som begge er generelle skrivekurs, vil være lagt opp tilnærmet likt, derfor vil det ikke være noe poeng å gå på begge kursene.

En smakebit av hvordan dette vil være, kan dere få på et to timers gratis-kurs om språklige bilder onsdag 3. februar fra 19 til 21.

Alle som vil, kan da slenge seg på uten betaling. Det kan bli veldig få eller fryktelig mange.

Derfor gir vi bare gratis-smaken av webinar/workshop - ikke tekstgjennomgangen (siste kurstimen på vanlige kursdager i vår).

Så de av dere som har lyst til å slenge dere på, er hjertelig velkommen onsdag 3. februar fra 19 til 21. Vil du joine så kontakt:

Jorunn Greiff Solli

jorunn@tekstuniverset.no

Tlf: (+47) 97123102
www.tekstuniverset.no

 
 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

mandag 18. januar 2021

Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon! med GRO DAHLE


Skrivekurs med Gro Dahle på Hotell Borge

Mandag 22. til onsdag 24. februar 2021


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR


Påmelding eller spørsmål, kontakt:
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs,
et lete-etter-prosjekt-kurs hvor dere kan samle-råmateriale og ideer til eget skrivearbeid. Vi arbeider oss raskt gjennom seksti, søtti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.


Mandag 22. februar
: Intuisjonens muligheter!

kl  10 ca Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.

Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

kl 11 - 14 ca  utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.

Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster

Lunsj 14 – 15 ca

kl 15 – 17 ca Friskrift og projeksjon.  Kunsten  å slippe seg løs, å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos.

Å bruke seg selv, egne minner.

Sannhet og løgn.

Pause 17 – 17.15 ca

kl 17.15 – 19 ca   Drøm og  suggesjon, å bruke slaven, å åpne opp for kaos, slippe løs 

kl 19 – 20 selvstendig skriving 

kl 20: Middag!

Torsdag 23. februar : det analytiske arbeidet og håndverket

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

Ca Kl 10 – 12 ca Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, zoom

                               Stemme, ulike stemmer, replikker, replikkvekslinger

Ca kl 12 – 13 Temperament, temperatur, tempo

Lunsj 13 – 13.45 ca

kl 13.45– 15.45 ca,  Ladning: når noe står på spill, en følelse av at dette er viktig

Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord

Ladde språkgrep, rytme og kraft: Gjentagelser, paralleller

pause 15.45 – 16

kl 16 – 17 ca Dimensjon

Psykologisk, sosiologisk, historisk, filosofisk/eksistensielt, etisk, metaperspektiv, politisk, samfunnskritisk

Kl 17 – 19 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, dramaturgi, heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, Pixarmodellen,

19 – 20 ca Selvstendig skriving

Kl 20 ca Middag

onsdag 24. februar: Bildespråkets vidunderlige verden!

Ca Kl 9 – 10 Gjennomgang av selvstendig skriving

10 – 12 ca Bildespråk

Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, rammefortellingsallusjon,

Pentimento, sammenstilling, pars por toto: lite for stort, synekdoke: stort for lite

Lunsj 12 – 12.45 ca

12.45 – 14.45 ca Humor

overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /

forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,

Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,

miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,

misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

pause

15 – 15.45 ca Titler

Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål  – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)

                             

Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!

 


Avslutning


Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte onsdagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

fredag 15. januar 2021

Prosakurs med GRO DAHLE

Dette kurset er fullbooka, men mulig å stå på venteliste.
Nytt prosakurs er satt opp i uke 38: 22., 23., 24. september 2021

Ta kontakt dersom dere vil melde der på, eller om det er noe dere lurer på.
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102


Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:


Pris: 6800,- for kurs og fullpensjon på enerom

Timeplan kommer etterhvert.


What do you want to do ?
New mailProsakurs med GRO DAHLE

kl 10 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?

Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman

Hva er en karakter?

Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift

Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd

Fantasi, fantasireise, suggesjon

 

Lunsj kl 13 – 13.45

 

kl 13.45 – 15.15 ca  Karakter-arbeid:

Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner

Minner

Jeg er ikke alltid jeg! Å bruke seg selv, men lyve

Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer

Pause 15.15 ca

15.30 – 16.45 ca Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)

Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)

Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)

Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel 

Pause 16.45 ca

17 – 18 ca Hvordan skrive et barn?

Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet

Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca

Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:

en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på

Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati

Det omnipotente barnet

Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter

Det besjelede universet, en animistisk verden

Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende

Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er

Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog

Mangel på konsekvens, konstans og konservering:

lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)

Konkrete forklaringer av abstrakte emner

Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden

Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier

 

Konstruksjon – å bygge en karakter:

 ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psykiske tilbøyligheter

 

18 – 19 ca Gjennomgang

Middag kl 19ca

Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke! Portrett.

 


Frokost 8 – 9 

kl  9 – 10.: Gjennomgang av oppgava fra mandagskvelden

10 – 12 ca Karakter-typer

Ikoner og arketyper

Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor

kl 12.15 – 13.30 ca    Tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.

 

Lunsj kl 13.30 – 14.30

 

kl 14.30 – 16   Bipersoner og replikker

Indirekte og direkte tale

Samtale med prosa mellom replikkene, replikkveksling

Rolle, agenda, prosjekt, stemme

Temperatur, temperament, tempo

Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie, ulike stemmer/ståsted

replikk-vekslinger, indirekte tale, enkeltstående replikker. Løveid-metoden

 

pause

 

16.15 – 18.30 ca Motor

Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter

Plot – 36 grunnsituasjoner

 

18 – 19 oppgave på egenhånd:

novelle eller første kapittel eller portrett

 

Middag kl 19

                  Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!

 


Frokost 8 – 9 

9 – 10 ca Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

10 – 12 ca: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer

Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)

14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, systemet, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, siksaken (kontrast)), heltens reise, pixarmetoden

Tricks: Hva er det verste som kan skje nå? 

Lunsj 12 – 13 ca

13 – 13.30 ca: Atmosfære, stemning, uro, uhygge, forventning: å plante og legge inn spor.

13.30 – 14 ca Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,

dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.

pause

14.15 – 15 ca Gjennomgang

Titler

16 ca hadiobradio

Vi går ut ifra ca 12 deltagere disse kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

onsdag 13. januar 2021

Betalingsbetingelser

 

Betalingsbetingelser
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto. Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.
What do you want to do ?
New mailBetalingsbetingelser
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

onsdag 16. desember 2020

Skrivekurs med Bjarte Breiteig

Kurset passer både for nybegynnere og mer erfarne skrivere. Breiteigs filosofi er at alle, uansett nivå, kan hjelpes til en større bevissthet rundt egen skriving. Hver kveld vil vi se nærmere på en side ved skrivehåndverket – perspektiv, dialog, struktur etc. – og belyse det med eksempler fra litteraturen. Vi fokuserer på skjønnlitterær prosa: roman, novelle og kortprosa. Det vil bli gitt skriveøvelser og noen hjemmeoppgaver. Den viktigste delen av kurset er gjennomgang av deltakernes egne tekster.

     Foto: Kristin Ellefsen

Ved påmelding leveres tekst på 2-5 sider til første gjennomgang. Dette bør være noe som er i prosess og som du har lyst å jobbe mer med. Legg også ved noen linjer om deg selv, hvem du er og litt om hva du skriver eller ønsker å skrive.
Ved stor pågang vil vi gjøre et utvalg av deltakerne med hensyn til helheten i gruppa. Tekst og spørsmål sendes til:
jorunn@tekstuniverset.no 

Vi samles i koselige omgivelser på FjøsloftetÅrvoll gård

Dato: 28. april, 5. mai, 12. mai, 19. mai, 26. mai og 2. juni
Kl. 18:00 til 22

Maks 12 deltakere – kursomfang og timeplan kan bli noe justert etter hvor mange som melder seg på.
Pris: 4500,-

Påmelding og spørsmål, kontakt
Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no 
Tlf: (+47) 97123102


Om kursholderen:

Bjarte Breiteigs har gitt ut tre kritikerroste novellesamlinger Fantomsmerter, Surrogater og Folk har begynt å banke på. Hans første roman Mine fem år som far vakte stor oppsikt og høstet svært gode kritikker da den kom i 2014. Breiteig har bred erfaring med undervisning i kreativ skriving, og har vært leder for Aschehougs forfatterskole.


Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

 

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

torsdag 3. desember 2020

Gavekort på kurs

  Kurs er i tillegg til å være lærerikt
også miljøvennlig, morsomt og sosialt
!

Vi kan spesialtilpasse GAVEKORT til den enkelte.

SKRIVEKURS med Gro Dahle, Kjersti Wold, Kristin von Hirsch,
Erling Kittelsen, Camilla Bogetun Johansen,
Bjarte Breiteig og etter hvert også flere kurs med Trude Marstein og kanskje Marianne Teie.
REDESIGN og OMSØM-KURS med Veronika Svensson Glitsch 
TEGNEKURS med Brita Skybak TROMMEKURS med Bacary Sagna

Vi kan spesialtilpasse skrivekurs og tegnekurs for ulike grupper som familie og venner.

Flere kurs er under planlegging, så følg med!
 
Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon!
med GRO DAHLE

Onsdag 20. – fredag 22. januar 2021 på Hotell Borge
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/10/igangsettende-skrivekurs-med-gro-dahle_4.html

 

Barnelitteratur med GRO DAHLE 
Onsdag 10. til fredag 12. februar 2021 på Hotell Borge.
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/02/barnelitteratur-skrivekurs-med-gro-dahle.html

PROSA! Skrivekurs med GRO DAHLE
Onsdag 17. til fredag 19. februar 2021 på Hotell Borge
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/10/prosakurs-med-gro-dahle.html

Faglitteratur / sakprosa- kurs med GRO DAHLE 
Onsdag 24. til fredag 26. februar 2021 på Hotell Borge
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/08/faglitteratur-sakprosa-kurs-med-gro.html

Tilbakemeldingskurs med GRO DAHLE
Onsdag 24. til fredag 26. mars på Hotell Borge
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/10/tilbakemeldingskurs-med-gro-dahle.html

Diktkurs med GRO DAHLE
Onsdag 7. til fredag 9. april 2021 på Hotell Borge
¨
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/09/diktkurs-med-gro-dahle.html

Tekst til bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE
onsdag 28. – fredag 30. april 20212021 på Hotell Borge
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/11/tekst-til-bilde-skrivekurs-med-gro-dahle.html

Kreativitet og livsutfoldelse. Skrivekurs med Kjersti Wold
6. og 7. mars Hotell Borge og zoom
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/11/kreativitet-og-livsutfoldelse.html

Drømmer, skriving og selvforståelse. Med Kjersti Wold
24. og 25. april, Emma og Olav Duuns hus, Holmestrand
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/11/drmmer-skriving-og-selvforstaelse-med.html

Å skrive en bok. Med Kjersti Wold
Zoomkurs: 19/1, 26/1 og 2/2 fra klokken 18.30 til 21.00
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/11/a-skrive-en-bok-med-kjersti-wold.html

Redesign og omsøm med VERONIKA SVENSSON GLITSCH
13. og 14. februar 2021
https://tekstuniverset.blogspot.com/2019/09/redesign-omsm-av-klr-med-veronika.html

Kreativ skriving med CAMILLA BOGETUN JOHANSEN
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/11/kreativ-skriving-med-camilla-bogetun_20.html


Trommekurs med BACARY SAGNA
Lørdag 20. 27. februar 7. og 13. mars i Sandvika
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/11/trommekurs-med-bacary-sagna.html


Å skrive frem minner med Kristin von Hirsch
 https://tekstuniverset.blogspot.com/2019/07/a-skrive-frem-minner-med-kristin-von.html

Den personlige minneboken i tekster og bilder
 – workshop med KRISTIN von HIRSCH

https://tekstuniverset.blogspot.com/2019/09/den-personlige-minneboken-med-kristin.html

Tegnekurs for nybegynnere med BRITA SKYBAK
https://tekstuniverset.blogspot.com/2020/01/to-dageres-tegnekurs-med-brita-skybak.html

På SoundCloud kan man høre 
GRO DAHLE snakke om BARNELITTERATUR-KURSET og DIKTKURSET

https://soundcloud.com/user-535024166

Assosiativt minneskriveverksted eller erindringssamtaler på lydfil 
http://goo.gl/0X7aQH

Sommer-skriveferie på Hotell Borge Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården
siste uka i juli 2021
https://tekstuniverset.blogspot.com/2019/07/hotellborge-tilbyr-skriveferie-eller.html


Følg gjerne Tekstuniverset på facebook
http://goo.gl/QWRdC9

Jeg videreformidler gladelig informasjon 
om arrangementer og kurs som jeg tror er bra, 
men som ikke i regi av Tekstuniverset:


Skrivekurs med Merete Morken Andersen
http://meretemorkenandersen.no/

Nordic Black Theatre og Cafeteatret arrangerer 
Åpen mikrofon og poesislam 
http://nordicblacktheatre.no/program/

FORFATTERSTUDIET i TROMSØ! 
http://forfatterstudietitromso.no/

Vennlig hilsen Jorunn Greiff Solli

jorunn@tekstuniverset.no
 

Tlf: +47 97123102
Skype: jorsol64
www.tekstuniverset.no

Svar Nei, takk på denne mailen dersom du ikke lenger vil ha det månedlige Nyhetsbrevet fra Tekstuniverset.