torsdag 13. mai 2021

Samskriving på Zoom og intervju med Veronica Melå.

Velkommen til samskriving på zoom mandag 7. juni 2021 klokka 19.00 til ca 20:45
Vil du være med?
Kontakt: jorunn@tekstuniverset.no  Tlf: (+47) 97123102

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Derfor inviterer vi nå til samskriving og lager et lite press-skrive-rom hver mandag. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom, og det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive og kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Du kan selvfølgelig også ignorere oppgavene og bruke tiden til eget skrivearbeid. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra. 

Ca kvart over ett blir det intervju med
Kvart over åtte blir det samtale med Veronica Melå.
Forlegger, redaktør for Utenfor Allfarvei Forlag

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet,
for vi sitter parate til å slippe dere inn når som helst!

Dere kan veldig gjerne stille spørsmål til forfatteren på chatten.

Zoomrommet holdes åpent til ca. kl.21 sånn at man kan prate med hverandre der,
dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.drapenihavet.no
)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

 
onsdag 12. mai 2021

Samskriving på zoom

24. mai klokka 19 til 21
Link: HeR

31. mai klokka 12 til 14
Link; HeR

6. juni klokka 19 til 21
Link: HeRmandag 10. mai 2021

Samskriving på zoom 24. mai 2021 og forfatterintervju med Elin Viktoria Unstad

Velkommen til samskriving på zoom mandag 3. mai 2021 klokka 19.00 til ca 21:00

Vil du være med, kontakt: Jorunn Solli  
jorunn@tekstuniverset.no Tlf: (+47) 97123102

Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Derfor inviterer vi nå til samskriving og lager et lite press-skrive-rom hver mandag. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom, og det legges ut igangsettende skriveoppgaver hvert kvarter. Oppgavene skal gi en impuls til å skrive og kan vinkles inn mot det skriveprosjektet du allerede er i gang med, eller du kan skrive noe nytt. Man kan ikke svare feil på disse oppgavene. Du kan selvfølgelig også ignorere oppgavene og bruke tiden til eget skrivearbeid. Følg intuisjonen din dit den fører deg. Det gjør ikke noe om du skriver dårlig, for det viktigste er å trene skrivemuskelen. Mange forfattere sier at man må tørre å skrive dårlig for å skrive bra.


Kvart over åtte blir det intervju med forfatter Elin Viktoria Unstad.

Dere kan veldig gjerne stille spørsmål til henne på chatten.

Jeg holder zoomrommet åpent til ca. kl.21 sånn at man kan prate med hverandre der, dersom man ønsker det. Men underveis i samskrivingen foregår all kommunikasjon skriftlig.

Det gjør ingenting om dere kommer for seint inn i zoomrommet, for vi sitter parat og slipper dere inn når som helst!


Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.drapenihavet.no)
Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!

 

fredag 7. mai 2021

Samskriving med Marianne Teie.

Denne mandagen prøver vi noe annet. Da holder Marianne en leksjon i hvordan man kan skrive en god start på en tekst. Det blir skriveøvelser underveis, men denne gangen blir det altså «snakking» mellom oppgavene. Det blir kanskje tid til å lese opp noen av svarene på oppgavene også. Dette foredraget blir IKKE lagt ut på vimeo, så dette er en once in a lifetime experience.


Det koster 100 kroner pr. gang, og pengene vippses til 97123102.
(Halvparten av pengene går til www.drapenihavet.no
)

Har du dårlig råd, betal 50,- eller 10,-.
(Og er du med flere ganger så går du kraftig ned på vippsinga)
Det viktigste er at DU blir med!  
Vi skrives!


onsdag 5. mai 2021

Digitalt! Åpen mik på zoom 21.05.2021

 Blalalall

Tekst- og bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE

Tekst- og bilde. Skrivekurs med GRO DAHLE
17. – 19. november 2021
Hotell Borge

Link til priser, betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR

Påmelding eller spørsmål, kontakt:
Jorunn G. Solli
jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: (+47) 97123102 

Ta gjerne med kopier, utskrifter av egne bilder eller av bilder/kunstpostkort/foto der har

Onsdag 17. november 9 – 18.30. ca

Frokost 8 – 9 

Ca 9 – 13

Projeksjon som metode, å starte med bilder, dr Rorschacks flekk

Titler: Titteloppgaver

       Bildetekst-oppgaver

Enrutere 

Ca 13 – 15 to timers Lunsj   Selvstendig lunsj-oppgave: Velg et bilde dere har lagd eller som dere liker, finner på nettet og skriv førti titler til dette bildet. Velg ut én av disse titlene og skriv en tekst til den tittelen. 

Ca 15 – 18.30

Ulike metoder for å skape humor: Enrutere og tegneserier

       (Det upassende / grenseoverskridende, forventningsbruddet,

       sjarm-humor, det lille, det søte

       svart humor, absurditet, arbeidsmiljø-humor, hattehumor, nonsens, ironi/underfundighet/understatement / omvendt humor, erte-humor

Å løfte og gi dybde: Dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, feministisk,

             pedagogisk, historisk, religiøst, eksistensielt, etisk, meta-dimensjon, poetisk)

             Ulike metoder for å skape perspektiver og nivåer

Bilde+tekst som kunst,  artistbooks, tekst i bilde fanzine, trykk

18.30 – 19 Selvstendig oppgave: Finne egne bilder/tegne raske croquis-tegninger/tegne ting dere ser i hovedhuset, i stuene der  + tekst

Torsdag 18. november Ca 9 – 18.30  ca
 

Ca 9 – 10.30 Gjennomgang selvstendige oppgaver 

10.45 ca Bildeboka  verbal fortelling +  visuell fortelling

       Bildebokas teater: The drama of the turning of the page

       Bildebokas kunstgalleri: Boka som gjenstand, boka som kunstobjekt, utstilling

       Allalder, bildebokas ytre og indre handling, dimensjoner og doble bevegelser

Språklige bilder som metode:

       Metafor, allegori, fabel, besjeling, personifisering, pars pro toto, synekdoke, sammenstilling, allusjon/referanse, pastisj

 

Ca 13 – 15 to timers Lunsj.    Selvstendig lunsj-oppgave:

                                               skriv/finn en allegori utfra et tema eller en besjeling av et dyr, 

en ting, noe i et hus eller en karakterallusjon/personifikasjon

og lag 12 setninger  i en fortelling

 

Karakteren! Klassiske karakterer, minner, levende modell. Ikonisk barn, arketypisk rolle

       stemme, monolog, temperament, temperatur, tempo

       Synsvinkel, ståsted, indre vs ytre rom

       Det konsekvente barneperspektivet, det preoperasjonelle stadiet

System-bildebøker: Sykluser, helheter, rammer, paralleller og sammenstilling

Tema-bildebøker

Konsept-bildebøker, premisser, strukturer,

             teksturer, matriser, lek

Bildebøker for voksne

       Ulike metoder for å skape sammenheng mellom bilder 

       Hvordan samle bilder? Annen hver eller i grupper eller på begynnelsen på slutten?

 

Kl 18.30 – 19 Selvstendig oppgave til i morgen: Skrive et bildebok-manus på 12 oppslag

                                                                                   Tenk gjerne en system-bildebok

                                                             Eller tenke et konsept?  skisse?  tegne/bilde/ting

 

Fredag 19. november  9 – 15 ca

9 – 11 ca Gjennomgang av selvstendige oppgaver 9 – 10.30 ca

11.15    – 14 ca Grafisk roman/tegneserier

Grep

Stemme, temperatur, tempo, temperament, rolle

       Replikkvekslinger

       Motor: Konflikter, hemmeligheter, kontraster

       Dramaturgi                                                                                                   avslutning

Lunsj 14.30 – 15

Digitalt Skrivekurs med Gro Dahle. Mandagskvelder høst 2021

Kveldskurs oktober/november 2021 på zoom, mandager kl 18 – 21.30

Påmelding og spørsmål:
jorunn@tekstuniverset.no 

Tlf: (+47) 97123102

Mandag 11. oktober 1. gang: Igangsetting: friskrift, projeksjon, suggesjon, lappeleker

Mandag 18. oktober 2. gang: Språklige bilder: sammenligning, konkretisering, metafor, allegori, besjeling m.m.

Mandag 25. oktober 3. gang: Synsvinkel, ståsted, perspektiv, zoom fra vi til jeg, dobbelt-synvinkel

Mandag 1. november 4. gang: karakter: levende modell, karikaturer, løgner, ikoner, arketyper, atypiske karakterer Mandag 8. november 5. gang: Stemme, temperament, Temperatur, tempo, monolog, replikker, dialog

Mandag 15. november. 6. gang: Sted og tid, plot, motor, hemmeligheter, kontraster, konflikter

Mandag 22. november 7. gang: Igangsettende hendelse, Dramaturgi, systemer

Mandag 29. november 8. gang: Tittel og dimensjon 

Reservemandag i tilfelle jeg må skyve: mandag 6. desember

Struktur på kurset:

Hver gang får gruppen en oppgave som de kan gjøre i uka mellom kursdagene

Hver gang bortsett fra den første gangen blir den første timen gjennomgang av oppgave

Ca 18 – 19.15: gjennomgang av hjemmeoppgava

Pause

Ca 19.30 . 20.30: 6 – 12 oppgaver innen dagens tema

Pause

Ca 20.45 – 21.30: Gjennomgang småoppgavene + oppgave til neste gang

Pris: 5000,-
Max deltagere: 15
Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.