lørdag 9. november 2019

Biografiske tekster. Skrivekurs med Marianne Teie.

Foto: Jorunn Greiff Solli

Ønsker du å skrive om deg selv eller om andre mennesker som lever eller har levd?

Leter du etter en form på prosjektet ditt og måter du kan skrive fram stoffet ditt på?

Vet du ikke helt hva det er du vil skrive, men vet at det du vil skrive har tilknytning til den «virkelige» verden?Dette skrivekurset tar for seg hvordan man kan gjøre dette. Tema som vil dekkes er: å finne prosjekt/konsept, research, tilbakemelding på tekst og selvfølgelig generelt om skriving og spesielt om det å skrive biografiske tekster.


Kurset går over seks ganger og vi er sammen tre timer hver gang.
Det er plass til 12 deltagere på kurset.


Om Marianne Teie på Cappelen Damms webside

Pris: 3900,-

Sted: Sentralen i Oslo


Tidspunkt:

Torsdager fra klokka 18 - 21 på Sentralen.
6. februar, 13. februar, 27. februar, 5.mars, 12. mars og 19. mars.
(obs ikke kurs 20. februar)


Påmelding og spørsmål:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

søndag 3. november 2019

Skrivekurs med Erling Kittelsen

Forfatter Erling Kittelsen skal ha skrivekurs 18. og 19. april 2020 på sitt skriveloft i Kongensgate 16, Oslo.

Fra klokka 11 - til ca 17,18 - tida både lørdag og søndag 
Pris: 1800,-Erling Kittelsen er poet, forfatter og dramatiker og har periodevis vært gjestelærer på
Skrivekunstakademiet i Bergen og Forfatterstudiet i Tromsø

Deltagerne leverer rundt 5 sider ferdig tekst i forkant.

Tekstene sendes til
er-kit@online.no og jorunn@tekstuniverset.no
Jorunn videresender til slutt tekstene til de alle deltagerne, så kan de som vil, sette seg inn i dem. Fint om alle printer ut sin egen tekst og har med til alle de andre deltagerne.


Det går også fint å skrive en halv side om sine ønsker og forventinger til kurset.  Vi starter med å bli kjent, går så igjennom tekstene. Erling sier noe om dem, så samtaler han med forfatteren og til slutt dialog mellom alle. Erling vi gi råd om skrive- og jobbeteknikker og litt om sin egen poetikk. Så gir han alle en individuell oppgave, resultatet leses opp, uhøytidelig og blir gjenstand for samtale.


Minimum 6 deltagere maksimum 12 deltager.


Noen har skrevet mye og kanskje utgitt bøker, andre har nesten ikke skrevet i det hele tatt, og noen har ønske om å komme i gang med å skrive. 
Erling vil tilpasse tilbakemeldinger til der hvor hver enkelt befinner seg i sin litterære utvikling og prøver å møte hver og en på sine egen måte.
Deltagere fra alle skandinaviske land er velkomne.
Andre utlendinger også, men må kunne forstå og snakke norsk.


Påmelding og spørsmål:
Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.


Ned fra Prinsesngate

Her står det også Kongens gate 16, men det er IKKE her.

Her er inngangen til Erling Kittelsen
Ring på der det står Kittelsen
Inne i bakgråden ringer på Kittelsen en gang til
I øverste etasje er loftet til Erling


fredag 1. november 2019

Livet og litteraturen. Kurs med Synne Sun Løes

Helgekurs fra lørdag 3. oktober & søndag 4 oktober 2020 på Sentralen i Oslo


Foto: Karina Rønning
«Livet og litteraturen»
Lesing og skriving – som inngang til livet ved utfordrende livsendringer.

Vi forstår oss selv og våre liv gjennom historiene vi forteller oss selv, og gjennom hvordan vi bruker språket.
Ordet og språket er derfor potente verktøy som kan hjelpe oss til å åpne opp for ny innsikt og forståelse omkring våre egne liv.

I kurset vil det bli brukt metoder fra: skriveterapi, shared reading (biblioterapi – høytlesing av skjønnlitteratur) og mindfulness.
Kurset henvender seg til de som står i en utfordrende livssituasjon og som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke skriving og lesing (av skjønnlitteratur) som to komplementerende inngangsporter til økt selvforståelse.

Livsendringen/utfordringen man opplever kan for eksempel være: samlivsbrudd, sykdom, arbeidsløshet, relasjonelle utfordringer, ensomhet eller ulike tapsopplevelser m.m.

Her er link til hennes webside Synneterapi

Pris: 2100,-


Om Synne Sun Løes (1975)
Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en videreutdannelse i Livsstyrketrening (som bygger på kunnskap hentet fra: mindfulness, gestaltpsykologi og kunst-og uttrykksterapi). Hun er sertifisert leseleder i Shared reading, en metode hvor høytlesning av skjønnlitteratur blir brukt som inngang til ny innsikt og opplevelse av allmennmenneskelige følelser/erfaringer.

Til daglig arbeider hun ved Vinderen VPA, Enhet for rus og psykiatri, som samtaleterapeut.
I tillegg har hun en liten privat samtaleterapipraksis.
Hun er også forfatter.
HeR kan du lese om henne på Wikipedia
HeR kan du lese om henne i Forfatterkatalogen


Påmelding og spørsmål:

Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102


Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset.
Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.


Vil dere være med i en hemmelig facebookgruppe
for alle som skal på det samme kurset? Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Du er et tastetrykk unna å melde seg ut.

Ta med egen mat og drikke eller benytt kaféen på huset.


Vi går ut ifra 10-12 deltagere.
Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

fredag 27. september 2019

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Tilbakemeldingskurset på Hotell Borge med Gro Dahle
20 - 25 timer kurs den 22. – 24. januar 2020


Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Pris: 6800,-

Priser og praktisk informasjon. Trykk HeR

Innlevering:
Maks 10 sider dikt/kortprosa (en tekst per side), eller 5 sider med utdrag fra roman/novelle.
Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart. Jorunn videresender til Gro og de andre deltagerne etterhvert som tekstene kommer. Alle tar med seg 11 utskrifter av sin egen tekst. Hvis noen ikke har tilgang til printer, ta kontakt med jorunn så fikser hun.


Onsdag 22. Januar
11 - 20
Kl 11 Kurset begynner – Presentasjoner
            Ulike muligheter
            Ulike mål og ambisjoner
Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier
Hva er et tilbakemeldingskurs?  Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?
             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Titler
Kl 12 – 13.30 Første tekst:
Kl 13.30 – 14 Oppgave: Å konkretisere det generelle
Kl 14 – 15 Lunsj
Kl 15 – 16.30 Andre tekst:
Kl 16.30  17 Oppgave: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 18.30 Tredje tekst:
Kl 18.30  - 20 Titteloppgave
Middag kl 20
           
Torsdag 23. januar 9 – 19 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Fjerde tekst:
Kl 10.30 – 11 Oppgave: Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Femte tekst:
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjette tekst: 
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 Sjuende tekst:
17 –  17.30 Oppgave: Å fortøye abstrakter
17.30 - 19 Åttende tekst?  
Kl 19 – 20 Middag
Kl 20 – 22 Egne oppgaver til individuelle prosjekter

Fredag 24. januar
9 – 15 ca
Kl 8 – 9 Frokost
Kl  9 – 10.30  Niende tekst?
Kl 10.30 – 10.50 sjekke-ut-pause
10.50 – 12.15 Tekst ti: Jorunn?
Lunsj: 12.15 – 12.45
12.45 – 15 Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver
kl 15 hadiobradio!


Hvis 10, 11 påmeldte, satser vi på 25-timers kurs,
Hvis 7 – 9 påmeldte satser vi på 20-timers-kurs og tidligere avslutning av onsdagen og torsdagen med mer egen tid for individuelle oppgaver.
Under 7 påmeldte: 15 timers-kurs
-->

tirsdag 24. september 2019

Den personlige minneboken med Kristin von Hirsch

Mer informasjon kommer etterhvert!
"Den personlige minneboken” kurs med Kristin von Hirsch
Bilder viser, ord forteller. Men bilder kan også tale, og en tekst kan mane frem en verden av indre bilder. Tekst og bilde kan påvirke hverandre,  undergrave hverandre - eller utfylle hverandre. Hvordan skape en personlig minnebok ved hjelp av tekst og bilder? Via samtaler, lyd, lukt, smak og syn, dukker vi først inn i vår kollektive hukommelse, og derfra beveger vi oss videre inn i de personlige minnene vi ofte har «glemt», helt til noen eller noe setter oss på sporet. Vi jobber med enkle skriveteknikker som gir bedre forutsetning for å formidle på en personlig måte, for så å sette tekstene sammen  med medbragt og felles billedmateriale (alt mulig som gir assosiasjoner og egner seg til å lime inn i en bok. Her er link til hennes webside:  www.kristinvonhirsch.no

Mer informasjon kommer snart!
Ta kontakt hvis du er interessert. 

jorunn@tekstuniverset.no
Tlf: 97 123 102

tirsdag 17. september 2019

Priser og betalingbetingelser Kristin von Hirschs kurs på Sentralen

Pris: 2800,-
Betalingsbetingelser:

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset. I så fall betales hele beløpet tilbake!


Sentralen i Oslo
Øvre Slottsgate 3
0157 OSLO


Vil dere være med i en hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut. 

mandag 16. september 2019

REDESIGN & OMSØM AV KLÆR med Veronika Svensson Glitsch

1. februar og 2. februar 2020 klokka 10-18 begge dager
på Gjettum låve i Bærum

Pris: 1400,-
Betalingsbetingelser og praktisk informasjone. HeR

Veibeskrivelse til Låven på Gjettum gård HeR

Påmelding og spørsmål:
Jorunn
+47 97 123 102


Har du klær liggende som ikke har rett fasong, men som har et stoff du liker og som ikke er utslitt enda? Da kan du lære å lage helt nye plagg ut av de brukte klærne eller gjøre endringer på klærne slik at de passer deg bedre. Du får veiledning til å få fram dine egne ideer og ønsker. Vi spretter fra hverandre deler av plaggene og setter delene sammen på en ny måte til det plagget vi ønsker å sy eller tilpasser plagget etter egen kropp og stilønsker. Vi jobber med innprøving på egen kropp. Du får veiledning i sømteknikk slik at du får et proft resultat.
Finn fram brukte klær som har litt ulike stoffkvaliteter, noen tykke, noen tynne, noen vevde, noen strikka (jerseystoff eller tykkere strikkeplagg). Det kan også være kjekt å ha med knapper, glidelåser, strikk og liknende som du kanskje trenger til de nye plaggene. Du kan også velge å kombinere de brukte klærne med metervare, ta i såfall med de stoffene du ønsker å bruke.

MÅL: Å lære hvordan man kan bruke gamle klær for å lage nye plagg etter egne ideer. Hvordan modellere på byste kombinert med prøving på egen kropp til plagget begynner å ta form. Hvordan sy plagget med en profesjonell sømteknikk som gir plagget god kvalitet.
Ingen spesielle forkunnskaper kreves. Kurset passer både for nybegynnere og viderekomne innen søm av klær.

INNHOLD: Vi jobber med å sprette fra hverandre brukte plagg hvor vi liker material/farge/mønster og bygge sammen delene på en ny måte slik at et nytt plagg oppstår med den designen vi liker og som passer til egen klesstil. Vi modellerer med stoffene på en byste og/eller nåler direkte på egen kropp. På denne måten blir plaggene målsydd til egen størrelse. For at plaggene skal bli brukervennlige, gjør vi det sømtekniske arbeidet så proft at plaggene blir likeverdige med nye plagg.

UTSTYRSLISTE TIL KURSET:
• Målebånd
• Knappenåler
• Sprettekniv (sånn som du tar opp sømmer med)
• Stoffsaks
• Symaskinnåler både jerseynåler og universal i ulike størrelser, fra 70 til 110.(Symaskinnåler er forbruksvare så det er fint å ha flere av hver type. Hvert stoff trenger en passende nål i passende tykkelse for at sømmene skal bli fine.)
• Sytråd, knapper, glidelås eller lignende som du kan komme til å trenge
• Vliselin til forsterkning av belegg, linninger og lignende
• Brukte klær du vil modellere med, ta med litt av hvert, gjerne i ulike stoffkvaliteter, tykke, tynne, strikkede, vevde (obs. skinnklær trenger man en sterkere symaskin til en husholdningsmodellene)
• Symaskin om du har og kan ta med
• Eventuelt byste hvis du har din egen og vil jobbe på den
Hvis du vil jobbe med snittmønsterdeler kombinert med modellering trenger du også:
• Snittmønster, Rull med mønsterpapir, Papirsaks
• Linjaler, både lang og kort og vinkellinjal, Blyant med spisser
• Teip (kontorteip som det går å skrive med blyant på)

Har du spørsmål? Skriv til: mail@veronikaglitsch.no
Se også: Veronika redesign-kolleksjoner på: www.veronikaglitsch.no,

Veronika´s Syskole-blogg med gratis oppskrifter innen redesign, mønsterkonstruksjon og sømteknikk: blogg.veronikaglitsch.no
Veronika Glitsch på Facebook

-->