fredag 11. juni 2021

Digitalt! Igangsettingskurs på kveldstid med GRO DAHLE 2022

Åtte torsdager fra og med 6. januar på zoom

Hver torsdag klokka 18:00 til 21:30

Torsdag 6. januar   1. gang. Igangsetting

Torsdag 13. januar 2. gang. Språklige bilder

Torsdag 20. januar 3. gang. Synsvinkel

Torsdag 27. januar 4. gang  karakter

Torsdag 3. februar 5. gang. monolog, replikker

Torsdag 10. februar. 6. gang. Plot, motor

Torsdag 17. februar  7. gang. Dramaturgi

Torsdag 24. februar. 8. gang. Tittel og dimensjon

Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

 


Digitalt! Barnelitteratur-kurs på formiddagen med GRO DAHLE 2022

Digitalt formiddags-kurs på zoom – torsdager mars, april, mai 2022:

Torsdag 17. mars: Presentasjon. Barneprosa: karakteren, levende modell

Torsdag 24. mars: Barneprosa: synsvinkel, ståsted, konsekvent barne-perspektiv

Torsdag 31. mars: Barneprosa: stemme, replikkveksling

Torsdag 7. april: Barneprosa: motor og dramaturgi

Påske

Torsdag 21. april: Bildebok et multimopdalt medium: besjeling,personifisering

Torsdag 28. april: Allegori, allusjon, systembildebok, konsept-bildebok, tema-bildebok

Torsdag 5. mai: Barnediktet, det rimede diktet, syngende, rytmiske barnediktet, nonsens

Torsdag 12. mai: det urimede  barnediktet, metoder for humor, lek, titler

Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

onsdag 9. juni 2021

Startkabelkurs hos Merete Morken Andersen på Nesodden 3.- 4.7.21

Kurset går over lørdag og søndag fra 10.00 til 18.00. Maks 8 deltakere.

Det blir startkabeløvelser for komme i gang med eget prosjekt, samtale og forelesninger om skriveteknikk med vekt på fortellinger.

Ta med matpakke. Felles middag for den som vil lørdag kveld.
Pris: 2500,-
Adresse: Lyngveien 23, 1452 Nesoddtangen
Busstopp: Skogen, Viken

Påmelding: merete.m.andersen@usn.no

Flere kurs med Merete ser du på hennes web: Merete Morken Andersen
Timeplan

Lørdag 3.7.21

Søndag 4.7.21

10.15 12.00:

Første økt

10.15 12.00:

Femte økt

12.00 12.15: Pause

12.00 12.15: Pause

12.15 13.15

Andre økt

12.15 13.15

Sjette økt

13.15 14.30: Lunsj

13.15 14.30: Lunsj

14.30 16.00

Tredje økt

14.30 16.00

Sjuende økt

16.00 16.15: Pause

16.00 16.15: Pause

16.15 18.00:

Fjerde økt

16.15 18.00:

Åttende økt

tirsdag 25. mai 2021

Digitalt! Prosakurs på kveldstid med GRO DAHLE 2022

Hver torsdag klokka 18:00 til 21:30

Torsdag 17. mars: karakteren: minner, levende modell, sannhet og løgn, kamuflasje

Torsdag  24. mars: ikoner og arketyper

Torsdag  31. mars: atypisk karakter, 

Torsdag 7. april: synsvinkel, ståsted, perspektiv

Påske

Torsdag 21. april: synsvinkel, ståsted, perspektiv

Torsdag. 28. april: motor: kontrast, hemmeligheter, konflikter

Torsdag 5. mai: sted og tid, forankring

Torsdag 12. mai: dramaturgi, igangsettende hendelse

 Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.


 


Digitalt. Dikturs på kveldstid med GRO DAHLE 2022


Hver onsdag klokka 18:00 til 21:30

Onsdag  5. januar:  presentasjon, bruks vs kunst, poetikk, diktets historie 20-tallet, 

                               Futurisme, dadaisme, surrealisme, lappedikt, friskrift, projeksjon

Onsdag  12. januar: diktets historie: 30/40/50 tallet: imagisme, black-out-poesi, referanse

Onsdag. 19. januar: diktets historie: 60/70 tallet: lek, konkretisme, humor, form, minimale dikt

Onsdag. 26. januar: 80/90-tallet: bildedikt, kroppsnæredikt, metadikt, blandingsspråk

Onsdag. 2. februar: 00/10-tallet: dokumentarisme, hverdag, sainnadikt, selvbiografiske dikt

Onsdag. 9. februar: ulike typer dikt: gåter, oppskrifter, bruksanvisninger, haiku, episke dikt

Onsdag. 16. februar: den syngende teksten, bokstavrim, rim-mønster, rytmemønster, trykk

Onsdag. 23. februar: titler, dimensjon

Pris: 5000,-

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til
konto 1506.37.01553
Jorunn Greiff Solli
eller Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Digitalt! Igangsettingskurs på kveldistid med GRO DAHLE 2022

Digitalt ettermiddagskurs på zoom torsdager januar, februar 2022:

IGANGSETTING med Gro Dahle

Åtte torsdager fra og med 6. januar på zoom

Hver torsdag klokka 18:00 til 21:30

Torsdag 6. januar   1. gang. Igangsetting

Torsdag 13. januar 2. gang. Språklige bilder

Torsdag 20. januar 3. gang. Synsvinkel

Torsdag 27. januar 4. gang  karakter

Torsdag 3. februar 5. gang. monolog, replikker

Torsdag 10. februar. 6. gang. Plot, motor

Torsdag 17. februar  7. gang. Dramaturgi

Torsdag 24. februar. 8. gang. Tittel og dimensjon

Pris: 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.

Digitalt! Igangsettingskurs på formiddagen med GRO DAHLE 2022

IGANGSETTING med Gro Dahle

Åtte torsdager fra og med 6. januar på zoom

hver torsdag klokka 10 - 13.30

Torsdag 6. januar   1. gang. Igangsetting

Torsdag 13. januar 2. gang. Språklige bilder

Torsdag 20. januar 3. gang. Synsvinkel

Torsdag 27. januar 4. gang  karakter

Torsdag 3. februar 5. gang. monolog, replikker

Torsdag 10. februar. 6. gang. Plot, motor

Torsdag 17. februar  7. gang. Dramaturgi

Torsdag 24. februar. 8. gang. Tittel og dimensjon

Pris:
 5000,-
 
Max deltagere: 15

Ved påmelding betaler du kr. 1000,- i depositum til konto
1506.37.01553Jorunn Greiff Solli eller Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart.
Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil du være med i hemmelig facebookgruppe for alle som skal på dette kurset?
I så fall kan du sende med en venneforespørsel til JorunnGreiff Solli
sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.
Alle beskjeder kommer på mail.