torsdag 11. april 2019

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Tilbakemeldingskurs 4. til 6. desember 2019 med Gro Dahle på Hotell Borge.

Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Pris 6500,- for fullpensjon og kurs.  
Betalingsbetingelser og praktisk informasjon: HeR


Innlevering:
Maks 10 sider dikt/kortprosa (en tekst per side), eller 5 sider med utdrag fra roman/novelle.
Tekstene sendes til Jorunn fire, tre eller aller senest to uker før kursstart. Jorunn videresender til Gro og de andre deltagerne etterhvert som tekstene kommer. Alle tar med seg 11 utskrifter av sin egen tekst. Hvis noen ikke har tilgang til printer, ta kontakt med jorunn så fikser hun.
--> -->

Kursinformasjon og timeplan: Dette er en mulighet til å gå gjennom tekst i en gruppe med kvalifiserte lesere og meg som hovedkonsulent. I gjennomgangen kan vi forholde oss til hva som helst av teksttyper, alle slags sjangre: en dikt-syklus, et romanutdrag, novelle,  en samling korttekster, en bildeboktekst, lettlest-tekst, eventyr, fabler, biografi eller memoarer, visetekster, opera-liberetto, kunsttekst, framføringstekst eller dramatikk.
Gruppen forbereder seg  på tekstene som skal gjennomgås, og så får hver forfatter en og en halv til to timer ca, avhengig av hvor mange som deltar. Det blir pekt på overgripende og gjennomgående styrker og svakheter, det bli pekt på mulig forbedringspotensial, og hvis teksten er i bearbeidelsesfasen, Hver deltager får hver sin spesialoppgave for å kunne jobbe med en eller flere enkelt-tekster eller et svakt parti i tekstutdraget for å se hva som kan gjøres for å forbedre materialet. Det blir også gitt generelle oppgaver innimellom, oppgavene forholder seg til hva som deltagere i gjennomgangen har problemer med f eks forankring, tittel, show not tell, å nyskape klisjeer eller å gå dimensjon. Max-max 11 deltagere.

Onsdag 4. Desember
Kl 10 Kurset begynner: Presentasjoner
Hva er et tilbakemeldingskurs? 
Skriveprosessens kreative faser: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.
Hva kan skje i en bearbeidelsesfase?
             Hva ser vi etter?  Hva ser vi ikke etter? Å lære av andres gjennomgang. Struktur.
Hvem skriver vi for ? – Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre?
Hva er målet vårt: selvinnsikt, selvbiografi, tekst til familie og venner, utgivelse på forlag, å gjennomføre prosjekt,  tekst til opplesning/framføring                                                              
Tekst til det offentlige rom: bruks-tekster eller kunst-tekster,
Medstrøms og motstrøms.
Finnes det generelle krav og kriterier? Finnes det fasit? Eller regler?
Poetikk og premisser.

Kl 10.30 – 12 Første tekst
12 – 12.30  Oppgave: F eks: konkretisere det generelle
Kl 12.30 – 14 Andre tekst
Kl 14 – 14.45 Lunsj
Kl 14.45 – 16.15 Tredje tekst
pause
Kl 16.30 - 17  Oppgave: f eks: Store ord, klisjeer og sentimentalitet
Kl 17 – 17.15 pause
17.15 – 18.45 Fjerde tekst
Kl 19  - 20 personlige og individuelle oppgave
Middag kl 20          

Torsdag 5. desember
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10.30  Femte tekst
Kl 10.30 – 11 Oppgave: f eks Nøytralt beskrivende vs malende adjektiver
11 – 12.30 Sjette tekst
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 15 Sjuende tekst
15 – 15.30 Oppgave: Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær
15.30 – 17 åttende tekst
17 –  17.30 Oppgave: f eks Å fortøye abstrakter
17.30 – 19 Niende tekst
19 – 20 personlige og individuelle oppgave
Kl 20 Middag

Onsdag 5. oktober
Kl 8 – 9 Frokost
Kl 9 – 10 personlige og individuelle oppgave
Kl 10 – 11.30 Tiende tekst
Kl 10.30 – 10.45  pause – sjekke ut
Kl 10.45 – 12.30: Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver
Kl 12.30 – 13.15 Lunsj
Kl 13.15 – 15/16 Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver

Hadiobradio
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på fredag. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

-->
Ingen kommentarer: