søndag 21. oktober 2018

Et stemme-leke-kurs med Gro Dahle og Hilde Henriksen

Hviske, nynne, rope, synge!
Et kurs i  framføring, opplesning, muntlige dikt, poesislam og stemme! 
med Gro Dahle og Hilde Henriksen  på Sentralen i Oslo
i vinterferien, uke 8: torsdag 21/2 –  fredag 22/2  2019
15-timers-kurs  ca 10 – 18 ca torsdag, 10 – 17 ca fredag

Dette kurset er enten som en selvstendig, frittstående del, 
deltagerne trenger ikke ha hatt skrivekurs/diktkurs før  
eller som en DEL 2 av diktkurs/skrivekurs 18. – 20. februar 
(Mulig kombinasjon: første tre dagene i uka: grunnkurs i dikt / produksjonskurs)
TA GJERNE MED EN TEKST DERE LIKER!Sjekk informasjon om diktkurset HeR 
Blir dere med på begge kursen får dere 500,- i rabatt på hvert kurs.
tilsammen blir det 1000,- billigere


Pris: 3000,- 

Påmelding og spørsmål:
Jorunn Greiff Solli

jorunn@tekstuniverset.no
+47 97 123 102

Vi prøver å bruke mikrofonen mye disse to dagene, for å gjøre mikrofonbruk naturlig. Mikrofon og ledning på kryss og tvers rundt bordet, mikrofon og ledning i hånda di, mikrofon og ledning i stativ. Kanskje oppdager du at mikrofonen er en venn. "

kl 10 ca torsdag 21.februar:
            Presentasjon, innledning
            Fysisk og kroppslig stemme
 Mikrofonen som en venn
                        Magi og tricks
                        Bass og diskant
                        Av og på og mute
                        Avstand, nærhet, pust og p-er
                                   øvelser

Fysisk, kroppslig stemme:
            Ulike stemmer i stemmen
            Å leke med stemmen
            Stå eller sitte?
            Å bruke tid
Å lese, snakke, knirke,
            Ulike måter å hviske på
            Deklamere, fortelle med kropp og stemme, bruke eventyrstemmen
            Bruke blikk og hode
            Bruke kroppen
            Rope og ljome
            Nynne, messe, synge
            Variere, bryte, stige, synke
Ulike måter å gjøre noe ut av mikrofon og mikrofonstativ.
                        øvelser
Lunsj
Kroppens stemme og språkets stemme
Å bruke seg selv, å fortelle fra sitt eget ståsted, muntlig fortelling
Å skrive stemme: mange skrive-oppgaver
Å tenke replikker: agenda, rolle, prosjekt
Å tenke uttrykk: personlighet og farge, tempo og temperatur
                                    øvelser
Monolog
            Å være et jeg, å skrive et jeg: mange skrive-oppgaver
Å skrive monolog, å framføre monolog


Fredag 22.februar Kl 10 ca

Framføring og alvor: Jeg er ikke alltid jeg
Alvor og personlig ladet tekst griper tak
Å bruke sine egne minner og sin egen barndom/sine egne problemer
Å fortelle en helt sann løgn
Å ta en annens historie og gjøre til sin egen
Å lage seg en person og en stemme, et temperament, en personlighet, en type
Å skape kontakt, berøring, ladning
Å bygge opp
Å forankre
                        øvelser

Framføring og humor:  Humoristiske tekster / dikt gjør seg godt muntlig / opplest
Ulike metoder for å skape/skrive/gjøre humor:
Gjenkjennelseshumor
Det upassende (Kant)
kontrasthumor, forventningsbrudd-humor,
Ironi (underdriving / å si det motsatte av det som er tilfelle) Selvironi (narr av seg sjøl)
Svart humor, galgenhumor (Tulle med det alvorlige)
Referansehumor /sitat, en felles kjent karakter, en film alle har sett, å gjenfortelle et eventyr og vri på eventyret) Oppgave: rødhette
Bevegelseshumor – mikrofonstativ-humor – en gimmick (en snøfting, en rar ticks)
Personlig humor, sjarmhumor, besjelingsjumor
Neida-humor, system-humor
”Dårlig humor” f eks Fransiscos dårlige sammenligninger
                                                           øvelser
Slam og spoken word
Å lage sanger /viser/tekst til musikk
            Hva er sang? 
Kan alt synges?
Fri eller bundet tekst
Å skrive visesanger, ballader, jazzsanger, barnesanger
Rim/rimmønster, rytme/rymtemønster  – Oppgaver og øvelser
Å synge egen tekst eller teksten de har valgt å ta med seg
En annen metode og lek er å jobbe med taleopptak på mobilen: Lese en linje mange ganger, lytte, finne hvilke ord som vil fram, stavelser, trykk og rytme, ta opp. Plutselig er det en melodi der og setningen kan synges! Magi! 

Kursbeskrivelse:
Det å lese høyt for en gruppe venner eller for familien eller for barna er en av det fineste måtene å være sammen på, det skaper stemninger og fellesskap og delte historier og opplevelser. Dette er et kurs for alle som har lyst til å leke med lesestunden, som har lyst til å prøve ut stemme og tekst, scene og tekst eller som er nysgjerrige på opplesning og slam, eller som vil prøve ut vise- og sangtekster og undersøke sangen som fins i stemmen – eller for å bli venn med mikrofonen, trygg på mikrofonen.
Det er mange muligheter i forhold til framføring og opplesning, 
og det er masse som skjer akkurat innenfor scenerommet og i forhold til å uttrykke tekst, lese høyt, synge tekst.
Å lese høyt kan være magi i seg selv, for den som leser og de som hører på.
.
Nye sjangre og uttrykk oppstår, og det er spennende å prøve ut mulighetene.
Også innenfor bevegelse.

Det er et kurs som kan passer for alle som skriver og leser, for lese-nysgjerrige som har har venner eller familie eller en gammel mor eller far eller some er besøksvenn, som jobber i skolen eller i barnehagen, some er interessert i fortellerkunst, som har lyst til
å trygg på mikrofonen og mikrofonstativet, på stemmen sin og på det å stå framfor andre. Det er et trygghetskurs og et  kurs for å oppdage muligheter og stemme. På disse kursene pleier det å bli veldig mye latter og god stemming og oppdagelser som er litt wow!

Det vil både bli skrevet tekster og jobbet med tekstene i rommet.

Eksempler: å danse sine historier fra Falklandskrigen, å danse/synge/slamme om gatelivet i favelaen eller  om usikkerheten ved kassa i butikken når vi skal betale.


Pris: 3000,-
Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102
Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Ingen kommentarer: