fredag 19. oktober 2018

Diktkurs med Gro Dahle på Sentralen i Oslo.

Diktkurs med Gro Dahle på Sentralen (rom nr. 202) i vinterferien
uke 8, mandag til onsdag 18. – 20. februar 2019

Påmelding og spørsmål:
Jorunn Greiff Solli
jorunn@tekstuniverset.no

(+47) 97 123 102

Ta med egen mat og drikke eller benytt kaféen på huset. 

Mandag klokka  11 til ca 17
Tirsdag  klokka   10 til ca 18
Onsdag  klokka   10 til ca 17

TA GJERNE MED:
1      Noe du har skrevet, f eks en diktsyklus dvs 5 - 10 – 15 dikt for gjennomgang
2      Et dikt dere liker evt ikke liker

Mandag  18. Februar ca kl 11 – 14 ca
Innledning og kort presentasjonsrunde
Hvert vårt yndlingsdikt

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
            ”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                                                          Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

Å skrive i forlengelsen av
Å sitere diktet/skrive rundt
Å skrive et motdikt eller et svardikt

12.30 – 14 ca Dikt-former/oppskrifter
            Spørsmålsdikt / Gåtedikt
            Oppramsingsdikt, listedikt
            Haikudikt, 3-linjere
            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
            Dyredikt
Bydikt
            Kontrast-dikt
            Taledikt, hyllestdikt
            Aforismer
            Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
            Tulledikt / lekedikt
            Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
            Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
Google-diktet
                                                                                  
Lunsj 14 – 14.30ca

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 14.30 – 17ca:
            Futurismen og Marienetti - 10       
Dadaismen og Hugo Ball -10 (ordposen/hattedikt)
            Surrealismen og André Breton -20 (friskrift, automatskrift)
            Tom Phillips og black outmetoden -20
            Imagismen og Ezra Pound -20 - 50
            Symbolisme 40, 50,ekspresjonisme 50,
Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
            Bildedikt, -80
Metadikt – 80, -90-tallet
            Kort-prosa, horisontale dikt -90
            Postmodernismen -90, -00
            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
            Dokumentarismen -90, -00
            Samfunnsfenomener -00
            Hverdagsdiktet
                                                                                                                                            
Tirsdag 19.februar

kl 10 – 13ca  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
                        personifisering
                        pars pro tot
                        Sammenstilling
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 13.30ca

13.30 – 18 ca: Den syngende teksten
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold, lyddikt
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster
Rytme
Rytme løsrevet mønster
Gjentagelser og paralleller
Pust, puls, Musikalitet
Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning?

Onsdag 20. februar

10 – 13ca: Klisjé-sentimentalitets-lek
Gjennomgang
                Titler

13– 13.30 ca Lunsj

13.30 – 17 ca Episke dikt, fortellende dikt
            Systemdikt slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f eks
Dimensjoner
            Psykologisk
            Sosiologisk
            Politisk
            Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk
            Miljøkritisk / klimakritisk
            Historisk
            Religiøs
            Pedagogisk
            Filosofisk
                        Etisk
                        Eksistensiell
                        Epistomologisk
Metadimensjon
Hadiobradio!
 
Kursene til Gro Dahle er for alle.
Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere.

Pris: 4200,-

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til konto
0539 71 63808 Jorunn Greiff Solli
Vipps: 97123102

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen.
Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.
  


--> -->

Ingen kommentarer: