søndag 21. januar 2018

Skrivekurs for skrivelystne. Et igangsettingskurs med Gro Dahle

Skrivekurs for skrivelystne. Skrivekurs med Gro Dahle
3. april til fredag 6. april  2018 på Sentralen i Oslo

Å finne ideer, begynne prosjekter, komme i gang med skriving og skrive, skrive, skrive!
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag rett etter Påske.

Dette skrivekurset er et grunnkurs i kreativ skriving, et igangsettingskurs, et idékurs. Vi arbeider oss raskt gjennom førti, femti, seksti språk-leker og oppgaver i famle-fase-skriving for å lage oss et myldrerom av ideer, innfall og begynnelser. Tanken er å bli bevisst muligheter og lære teknikker ved å skrive oss gjennom en del grep, noe som gjør deltagerne kjent med strategier som kan brukes for idéskaping og kreativ igangsettelse av tankeprosesser som kan anvendes i skjønnlitteratur, teater, bildekunst, video/filmproduksjon, fagskriving, journalistikk, taler, sanger og reklame. Skribenter kan også bruke kurset som et produksjonskurs for å skrive nytt materiale, nye tekster eller skrive videre på tekstprosjekter som er i gang eller som har stoppa opp.


Skrivekurs med Gro Dahle – Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon!
Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag rett etter Påske:  uke 14: den 3. – 6. april,  2018

Tirsdag 3. april:
kl  11 ca Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase.
Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk.

kl 11.30 – 13.30 ca  Leker med utgangspunkt i andres ord, andres tekst, tilfeldige setninger, tilfeldige ord.
Tom Phillips metode, ordpose/ord-puslespill, mitt-skip-er-lastet-med-oppgave og google-tekster

Lunsj 13.30 – 14.30 ca

kl 14.30 – 16 ca Titler
Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål  – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk)
                                                     
Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter!

Pause

16.15 – 18 Friskrift og projeksjon.  Å bruke seg selv, egne minner, å slippe seg løs.
    Å bruke drømmer, suggesjon

Onsdag 4. April:
det analytiske arbeidet og håndverket: å skape en karakter og en stemme
kl 9- 11 ca
Synsvinkel, ståsted, perspektiv, stemme. Dobbelt synsvinkel, zoom

Pause

kl 11.15 - 13 ca
Å bruke seg selv, minner,  levende modell

Lunsj 13 – 14 ca

14 – 16 ca  Å skrive et barn, å konstruere en karakter
pause
16.15 – 18 ca replikkvekslinger
Monolog, replikker, indirekte og direkte tale
                                    rolle, agenda, prosjekt, samtalestil, temperament, temperatur, tempo

Torsdag 5. April: Bildespråkets vidunderlige verden!
9 – 12 ca Bildespråk
Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, rammefortellingsallusjon

Lunsj 12 – 13 ca
13 – 15 ca  Overflate og dybde, Ladning og dimensjon
Først observasjons-øvelser
+
Et løft eller en dybde
Ladde temaer, ladde karakterer, ladde ord
Ladde språkgrep: Gjentagelser, paralleller
Å legge inn et nivå eller en dimensjon
Dimensjoner: Psykologisk, sosiologisk, pedagogisk, samfunnskritisk, politisk, historisk, filosofisk (eksistensielt, epistomologisk, etisk), metadimensjon, poetisk

pause

Kl 15.15 – 17 ca Temperament. Temperatur og tempo


Fredag 6. april
9 – 12 ca Humor
overraskelses-humor, upassende humor, kontrast-humor /
forventningsbrudd-humor, ironi, selvironi ,satire,
Svart humor, absurd humor, overdrivelse og karikatur, sjarm-humor,
miljø/klima-humor, arbeidsmiljø-humor, feministisk, ordspill-humor, gjenkjennesleshumor ,
misforståelses/forviklings-humor, intern-humor, mathumor/gavehumor/ hattehumor

12 – 13 ca Lunsj

Kl 13 – 15 ca: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, juxtaposisjon, hemmeligheter, heldigvis-uheldigvis, det-verste-som-kan-skje, dramaturgi, Pixarmodellen,

Pause
15.15  – 16.30 Dramaturgi


Avslutning
Kurset er lagt opp til 12 deltagere, blir det færre, må vi justere litt på timene, kanskje kutte fredagen. Blir det flere, setter vi strek på 16.

Pris 3800,-

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til
kontonummer: 0539 71 63808
eller vipps til 97123102
til Jorunn Greiff Solli

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Ingen kommentarer: