søndag 21. januar 2018

Diktkurs med Gro Dahle og Ellen Wisløff


Gro Dahle og Ellen Wisløff:
Diktkurs på Sentralen uke 17, 2018
mandag til onsdag 23. – 25. april 2018 : 19-timers-kurs over tre dager

Kurslokalet ligger i annen etasje, i hjørne-rommet i lokalene bak glassdørene.


Dette diktkurset handler om å både lese dikt og skrive dikt  men vil også ta for seg diktets historie, diktet som sjanger, diktet som form, diktet som lyd, diktet som uttrykk og idé, diktet som lek og forskning. Vi kommer til å jobbe på mange forskjellige måter for å lage dikt, og deltagerne kommer til å være gjennom minst femti ulike oppgaver som alle gir ulike innganger til diktet. Vi kommer også til å jobbe med opplesning av dikt. Ellen Wisløff er kjent fra den populære Instagram-kontoen ”@renpoesi” og flere diktantologier i serien ”Ren Poesi”. Ellen vil stå for kunsten å finne dikt og formidle dikt av ulike slag. Gro Dahle er  kjent som  dikter og skrivepedagog. Gro er ansvarlig for skriveoppgaver og opplesningsteknikker.
Bevertning:
Vi kan bare tilby vann og glass,
hvis dere vil ha kaffe, te, saft, brus, så må dere ta med selv.
Ta gjerne med niste og snacks til dere selv.

Overnatting:
Overnatting må dere ordne selv.
Billig, bra og lettvint: ”Citybox” to kvartaler unna.
Parkering: i parkeringshus på bankplassen (dyrt kr 450 kr for døgn elelr fem timer)

Ta med:
Skrivesaker
+ Et dikt dere selv liker og lær det gjerne utenat
(eller ett vers utenat hvis det er langt)

Mandag 23. april kl 11 – 17 ca: Ellen og Gro

kl 11 – 12.45 ca  Innledning:
Gro: Dikt og trolldom, ca 10 min
Kort presentasjonsrunde, ca 20 min
Ellens innledningsforedrag – ca tre kvarter

Pause

12.45 – 14.30 ca Gro: Tilfeldighets-dikt
 Hattedikt, puslespill-dikt, Tom Phillips-dikt, black-out-dikt, googledikt

14.30 – 15.15 ca lunsj

15.15 – 17 ca Gro: Å skrive dikt uten å tenke
 (lage råmateriale ved hjelp av friskrift og projeksjoner)       
Å finne dikt i et råmateriale: kunsten å velge. Og skrive til litt?

Tirsdag 24. 10 – 17

10 – 12: Syngende tekster
10  – 10.30 ca Ellen om dikt. Dikt og lyd, musikalitet: Lyddikt, slam
10.30 – 12 Gro: Å skrive dikt med rytme-mønster og/eller rim
Og urimede dikt uten rytmemønster, men med musikalitet/lydbevisste grep
Ulike former for rytme, gjentagelse, parallellestrukturer
            Nonsensdikt, lyddikt, allitterasjon, assonans

Pause 12 -12.15

12.15 – 14.15
Gro: Å skrive språklige bilder og bildedikt
Sammenligning, konkretisering, konkret metafor, abstrakt metafor, symbol, allegori, besjeling, personifisering, allusjon, sammenstilling

14.15 - 15 Lunsj

15 - 17 ca Gro: Skrive dikt – Hverdag og dimensjon
                        Observasjon, definisjon, minner, situasjoner, fagområde, hobby
                        +
                        dimensjoner, løft, ladninger, tyngder og dybder
poetikk og metadikt


Onsdag 25. April 10 – 17 ca

Kl 10 – 12 Ulike dikttyper og metoder
10 – 10.30  Ellens innledning – ulike dikt og retninger
10.30 – 12 Gro: Oppgaver: Å leke med oppskrifter og metoder
Spørsmålsdikt, gåtedikt, listedikt, haiku, kontrastdikt, taledikt
Pause

12.15 – 13.15: Gro: Oppgaver: fortellende dikt: Figurdikt, episke  dikt, synsvinkler, ståsteder

lunsj 13.15 - 14

14 – 15.30  Gro: stemme, syklus, system, triptyk, prosadikt, korttekster, poetisk prosa

Pause 15.30 – 15.45 ca

15.45 – 17 ca Gros avslutning: Å lese opp dikt – ti øvelser
Å lese fra arket, å kunne utenat, å lage pauser, å legge inn gjentagelser, å deklamere, å lese med eventyrstemme, heksestemme, trollstemme, trollmannstemme, å lese på dialekt, å hviske høyt,  å hviske lavt, å rope, å synge eller nynne det, å legge inn lyder, å legge inn bevegelser.
-->

Pris 3600,-

Ved påmelding betaler du kr. 500,- i depositum til
kontonummer: 0539 71 63808
eller vipps til 97123102
til Jorunn Greiff Solli

Dette er en bindende andel av den totale betalingen, og beløpet tilbakebetales ikke dersom du senere avbestiller kurset. Resten av beløpet forfaller til betaling 30 dager før kursstart. Dette betales da ikke tilbake, med mindre vi se oss nødt til å avlyse kurset.

Vil dere være med i hemmelig gruppe på facebook
for alle som skal på det samme kurset?
Da kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli
sånn at jeg kan legge dere til denne gruppa.
Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet.

Du er et tastetrykk unna å melde deg ut.

Det kan bli små endringer i timeplanen.
Dere får utdelt den gjeldene timeplan ved kursstart.

Antall timer er tenkt i forhold til 12 deltagere.
Blir det få påmeldte, må vi redusere timeantallet.
Eventuelt utvide hvis vi blir flere.
 

Ingen kommentarer: