mandag 10. april 2017

Å skrive for barn. Kurs med Gro Dahle

-->
Barnelitteratur-kurs 29. – 31. januar

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeR


Mandag  29. Januar (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
kl 11 – 14 ca

Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier

Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet

Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon

Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner?
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14

14 – 18
Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil)
Temperament, temperatur, tempo
Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, agenda, prosjekt og rolle)

Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness
Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre)
Barn med flaws, fysisk eller psykisk problem, problemer i  hjemmet
Situasjoner: Når og hvor
Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Selvstendig oppgave: Kort fortelling på max en side

Middag kl 19

Forts. selvstendig oppgave?

Tirsdag 30. januar(9 – 18 ca)

Frokost 8 – 9

kl 9 ca Rask gjennomgang av selvstendige oppgaver

kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

kl 13.45 – 18
Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
metafor,
allegori,
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)

Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster,
et bildebok-manus eller to med struktur til 12 oppslag
eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Middag 19 - 20  ca

Kveld:   Jobbe med selvstendig oppgave


Onsdag 31. januar   (9- 18 ca )
Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet

kl 9 –10 ca
Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?
Gjennomgang av tekstene fra gårsdagens oppgaver

10 – 10.45 Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill
et lite stykke personlighet, en liten bit egenart
som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt
eller som berører med ladningen,
som tilfører noe nytt
som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.
Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

10.45 – 11 pause (sjekke ut?)

11 – 13 språkets musikalitet
det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre – sonnette, , sonettekransen
det urimede musikalske diktet
andre musikalske grep: rytme, bokstavrim, gjentagelser, mønstre, RAP og sangtekster

13 – 13.45  Lunsj

13.45 – 15.45 ca Barnedikt-oppgaver/metoder:
Lappedikt, pusle-puslespill-dikt
Definisjons-diktet
Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)
Figurdiktet
Det episke diktet
Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)
Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)
Kontrast og overraskelse
System-diktet ( f eks ABC)
Tulle-diktet, nonsens-diktet
Gåten, spørre-formen

16– 17 Å bruke andre dikteres metoder og formler:
Dada-metoder: lappe-metoder: hatte-diktet, puslespill-diktet
Tom Phillips-metoden: Black-out-diktet
Jan Erik Vold: Kykelipi, tale-dikt, nonsens-dikt, struktur-dikt, tulle-dikthttps://www.blogger.com/null
Arild Nyquists metode: ”Tenk om” og dikt som rop og skrik
Gro: Regnværsgåter og mat-dikt
Tor Åge Bringsværd og Erlend Loe:  å vri på klisjeer, snakkemåter
Kl 17 Gjennomgang  


Obs:
Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.
Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.
  


Ingen kommentarer: