mandag 10. april 2017

Å skrive for barn. Kurs med Gro Dahle


Barnelitteratur-kurs 29. – 31. januar

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeR
 

Mandag  29. Januar (11 –18 ca)
Oppmøte i undervisningsrommet  på Hotell Borge
kl 11 – 11.30 ca

Presentasjonsrunde
Å lære gjennom å gjøre, fokus på oppgaver og strategier
Prosess: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase
Analytiske vs intuitive strategier

Innledning: Hva er barnebøker?
Trenger vi noe skille mellom barn og voksen i litteraturen?
Skjønnlitterære sjangre: barneprosa, barnedikt, kort-tekst-nettverk
Medium: Barnelitteratur, bildebok, tegneserie, grafiske romaner
All-alder-begrepet
12 – 13 Å skrive fram et barn
Friskrift, å ikke tenke, ikke ha mål eller retning eller idéer, bar skrive i vei
Projeksjoner
Suggesjon
13 – 14 Minner: Sterke opplevelser, biter av situasjoner du husker,  mennesker, dårlig oppførsel, anger, skam, uro, angst, sorg.
Hvordan finne minner? Å bruke seg selv, å finne levende modeler, mor, far, søster, bror
(Tilfeldige utgangspunkt/projeksjoner: Ting, leker, lukt, smaker, tøy)

Lunsj kl 14 - 15

Barneprosa
Fortellinger/eventyr/ noveller for barn, høytlesingsbok, barneromaner, lettlest-bok.
Barneprosa handler om karakter og situasjon og  handlings-linje og at noe står på spill.
I barneprosaen er handlingsplanet viktig, en serie av hendelser over tid, en utvikling.

Kl 15– 16.30 Barnestemmen, barnekarakteren
Karakter  (Jeg, levende modell,  tilfeldig person, arketypiske/ikoniske barn)
Stemme (personlighet, egenart, type, stil) Temperament, temperatur, tempo
Synsvinkel, ståsted, perspektiv, indre stemme, stream of consciousness
Det konsekvente barneperspektivet (det preoperasjonelle stadiet, Piagets ti prinsipper)

Kl 16.45 – 17.30 Det atypiske barnet (fysisk annerledes, psykiske ting å streve med, nevrologisk annerledes, annerledes bakgrunn, oppvekst, mor, far, to fedre),
fysisk eller psykisk eller nevrologisk annerledes – eller problemer i  hjemmet

17.45 – 19 Situasjoner: Når og hvor Miljø, sted, tid
Bipersoner: Replikkvekslinger (Personlig stemme/måte å snakke på, språk, agenda, prosjekt, rolle)

Motor:  Konflikt, kontrast, hemmeligheter
Utvikling: Komposisjon, Dramaturgi, spenningskurve, struktur

Middag kl 19

Kveld: Selvstendig oppgave: Kort fortelling på max en side

Tirsdag 30. januar(9 – 18 ca)
Frokost 8 – 9

kl 9 ca Rask gjennomgang av selvstendige oppgaver
kl 10.15 – 13 ca Bildeboka
Bildeboken som et eget, selvstendig multimodalt medium, ikke bare en egen sjanger.
Leke-bildebøker, begreps-bildebøker, pedagogiske bildebøker, underholdnings-bildebøker, all-alder-bildebøker, kunstneriske bildebøker

Bilde & tekst, 1 + 1 = 3, å ikke fortelle dobbelt, å overlate halve ansvaret til bilde/teksten
Bildeboka i krysningsfeltet teater og dikt, oppslagene som scener
Bildeboka som kunst-utstilling for barn
Innkjøpsordningen og Norges stilling som bildebok-land!

Bildebokas struktur: teater + poesi
Å tenke scener/ en begrenset situasjon (Tid, sted, personer involvert)
Å tenke ”drama of the turning of the page”
Å tenke systemer, å tenke rytme, paralleller, strukturer, linje, helhet
Å tenke begrep, forskning, research, temaer, hva er det ikke gjort noe på?

13 – 13.45 ca Lunsj

10 – 10.15 Barnediktet
Punkt-tekst hvor noe står på spill, et lite stykke personlighet, en liten bit egenart, noe som overrasker med språket sitt, tanken sin, poenget sitt eller som berører med ladningen, som tilfører noe nytt, som vekker assosiasjoner og ettertanke og inspirerer  til spørsmål og tolkning.
Barnediktet er  som oftest også allalderdikt og henvender seg både til voksne og barn,
med noe som er av interesse for barnet og noe som er interessant for en voksne.
Samuel Becket: A collection of fundamental sounds

12. 15 - 13 ca Barnedikt-oppgaver/metoder:
Definisjons-diktet
Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)
Figurdiktet, det episke diktet
Bildespråk: Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)
Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)
Kontrast og overraskelse


kl 13.45 – 18 Bildespråklige metoder for å finne et utgangspunkt:
Besjeling,
Metafor,
personifisering,
metafor,
allegori,
allusjon (Referanse. Karakter fra litteratur, filmer, tegneserier, kultur)
System-bildebok
Gjennomgang

 18 – 19 Hvile eller Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag
eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Middag 19 - 20  ca
Kveld:   Jobbe med selvstendig oppgave: Enten en syklus av barnedikt, korttekster, en system-bildebok eller et bildebok-manus med struktur til 12 oppslag
eller et avsnitt av en/et  fortelling/eventyr/ prosa-parti til en roman

Onsdag 31. januar   (9- 18 ca )
Frokost 8 – 9 ca  Sjekke-ut-av-rommet
kl 9 –10 ca Gjennomgang:  gårsdagens oppgaver
Kriterier for tekst, hva kreves av dikt, prosa, bildebok?

10 – 11 Tilbake til barnediktet: språkets musikalitet
det rimede diktet, rim-mønstre og rytme-mønstre – sonnette, , sonettekransen
bokstavrim: assonans og allitterasjon
det urimede musikalske diktet, pust og gygning, stillhet og pauser,
rytme, gjentagelser, paralleller, strukturer., mønstre, lydtekster,
RAP og spoken word-tradisjonen

Sjekke-ut-pause kl 11 til 11.15

11.15  - 13  Barnedikt-oppgaver/metoder:
Definisjons-diktet
Observasjons-diktet (diktet som forskningsstasjon)
Figurdiktet, det episke diktet
Bildespråk: Konkretisering (Metafor, Besjeling, Sammenligning, personifisering)
Allusjon (referanse – å bruke velkjente karakterer, steder, sitater, historier, eventyr)
Kontrast og overraskelse
System-diktet ( f eks ABC)

Pause kl 12 – 12.15

Kl 12.15 – 13.15 Å bruke andre dikteres metoder og formler:
Gro: Figurdikt,  karakterdikt, episke dikt
Dada-metoder: lappe-metoder: hatte-diktet, puslespill-diktet
Tom Phillips-metoden: Black-out-diktet
Jan Erik Vold: Kykelipi, tale-dikt, nonsens-dikt, struktur-dikt, tulledikt
Arild Nyquists metode: ”Tenk om” og dikt som rop og skrik
Gro: Regnværsgåter og mat-dikt
Tor Åge Bringsværd og Erlend Loe:  å vri på klisjeer, snakkemåter

13.30 – 15
Titler
Ulike opplesningsformer
Gjennomgang  

15 – 16 Lunsj
 

Obs:
Vi går ut ifra 12 deltagere disse 20-timers kursene.

Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Ved flere deltagere er det mulig vi slutter senere på onsdag.
Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.
  


Ingen kommentarer: