fredag 24. februar 2017

Diktkurs med Gro Dahle

18. - 20. september 2017

Praktisk informasjon og priser for kursene til Gro Dahle finner du ved å trykke:
HeRDiktkurs på Hotell Borge uke 38,
25-timers-kurs mandag til onsdag 18.– 20. september 2017

Mandag 18. september kl 11
Kl 11 - 12
Innledning og kort presentasjonsrunde
Kort generell intro:
Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
         ”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                                                 Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

12 – 14 Dikt-former/oppskrifter
         Spørsmålsdikt / Gåtedikt
         Oppramsingsdikt, listedikt
         Haikudikt, 3-linjere
         Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
         Dyredikt
  Bydikt
         Kontrast-dikt
         Taledikt, hyllestdikt
         Aforismer
         Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
         Tulledikt / lekedikt
         Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
         Monolog
  Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
                                                             Gjennomgang hele gruppen
Lunsj 14 – 15

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 15 – 16.30:
         Futurismen -05 (moderne-lyd-hermings-dikt)
         Dadaismen -10 (ordposen/hattedikt)
         Surrealismen -20 (friskrift, automatskrift)
                                   Gjennomgang 1/3-dels-gruppe
Kl 16.45 - 18
         Ekspresjonismen -40, -50
         Imagisme –30 -80t
Impresjonismen -50, -60
         Systemdiktet -60, -70
         Konkretismen -60, -70
         Politiske dikt -70
                                   Gjennomgang  1/3-dels-gruppe
Kl 18.15 – 19.30
         Bildedikt, -80
         Kort-prosa, horisontale dikt -90
         Postmodernismen -90, -00
         Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
         Dokumentarismen -90, -00
         Samfunnsfenomener -00
         Hverdagsdiktet
                                   Gjennomgang  1/3-dels-gruppe
Middag kl 19.30

Kveldsøkt (kl 20 - 22): Å lese dikt høyt, ulike måter                                                                          
Tirsdag 18. september

Frokost kl 8 – 9
kl 9 – 11  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
personifisering
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)
 Gjennomgang halve gruppen

11.15 – 13 : Den syngende teksten:
Rim: innrim, enderim og bokstavrim
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold,
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster

Lunsj kl 13 – 14

                         
Kl 14 – 15.45: Den syngende teksten: Rytme og pust
Rytme løsrevet mønster – Gjentagelser og paralleller
Pust, puls
Musikalitet

16 – 17.30 Dimensjoner  
Psykologisk, sosiologisk, pedagogisk, samfunnskritisk, politisk, historisk, filosofisk (eksistensielt, epistomologisk, metafysisk), etisk + metadimensjon.

17.30 – 18.30 Titler


Middag kl 19 – 20

Kveldsøkt:  Selvstendig arbeid:
Helheter, suiter, sykluser, systemer eller enkeltstående dikt

Oppgave: Skrive en syklus med 7-12 dikt eller 10-12 systemdikt eller 5-10 selvstendige dikt hvor hvert dikt står støtt i seg selv.
Eller medbrakte dikt
Husk titler på enkeltdikenet eller på syklusen/prosjektet
Og forsøk på en setning også å formulere en poetikk

Onsdag 20. september

Frokost 8 – 9

Morgen-økt: 9 – 10:  kriterier for dikt

kl 10 – 12 Gjennomgang
 15 min pr deltager

Lunsj kl 12 - 13

Kl 13 – 15, 15.30     Gjennomgang

15 min pr deltager

Avslutning


På grunn av mange påmeldte har fi forlenga kurset med 5 timer.
Vi slutter 19 i stedet for 14 som vi først annonserte.
Ingen kommentarer: