onsdag 27. januar 2016

Prosakurs med Gro Dahle 9. til 11. mai


Prosa-kurs  9., 10., 11. mai 2016 på hotell Borge

Mandag 9. mai 
kl 11 - 13: Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
Prosaens under-sjangre:  Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
Hva er en karakter?
Å bruke seg selv
Minner
Fantasi, fantasireise, suggesjon
Lunsj kl 13 – 13.45

kl 13.45 – 17  Karakter-arbeid: Jeg er ikke alltid jeg!
Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
Levende modell, Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
Konstruksjon – å bygge en karakter ticks, flaws, sykdom, nevrologi, psyk.
Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
Perspektiv (ovenifra/ubegrenset/allvitende vs nedenifra/begrenset)
Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
Indre monolog
17– 18 Hvordan skrive et barn
Å se med barnets øyne. Det konsekvente barneperspektivet
Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra 2 – 7 år ca
Barn er fundamentalt forskjellige fra voksne:
en annen måte å være i verden på, å tenke på, forstå på, føle på
Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, annerledes empati
Det omnipotente barnet
Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
Det besjelede universet, en animistisk verden
Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
Eksistensielle, alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er
Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde,mengde,størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
Konkrete forklaringer av abstrakte emner
Kunstige forklaringer, ”fantasifull” vitenskap og forståelse av verden
Symbol-lek – late som, begrensede klasser og kategorier
18 – 19 oppgave på egenhånd : 3 - 7 korttekster som henger sammen
Middag kl 19
Kveld: Jobbe med selvstendig oppgave – eller ikke!
Printe ut tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22
Tirsdag 10. mai
  
Frokost 8 – 9 

kl  9 – 11.: Gjennomgang av oppgava
11.30 – 12.30 : Karakter-typer
Ikoner og arketyper
Metaforiske karakterer – besjeling, personifisering,  allusjon, metafor
pause
kl 12.30 – 13.30    Tid og sted, settingen for situasjonene
Å se, å observere, legge merke til, beskrive, karikere, tegne
Tid, Sted, Situasjoner, hendelser, handling

Lunsj kl 13.30 – 14.30

kl 14.30 – 16.30           
Bipersoner
Å snakke sammen, å snakke forbi hverandre, å sneie
replikk-vekslinger
Cecilie-Løveid-metoden
Temperament, temperatur, tempo
pause
kl 16.45 – 18   Motor
Hemmeligheter, Kontraster, Overraskelser, Konflikter
Plot – 36 grunnsituasjoner
18 – 19.30 oppgave på egenhånd novelle eller første kapittel

Middag kl 19.30
Jobbe på egenhånd Printe tekst, Jorunn tilgjengelig for print mellom 21 – 22

Onsdag 11. mai

Frokost 8 – 9 

9 – 11 Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien
11 - 12: Dramaturgi  – Strukturer, rammer og linjer
        Pixar-metoden, det gylne snitt, 13 dramatugiske modeller
12 – 13: Undertekst og dimensjon Å legge inn  undertekst, spor, mørke,
dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, metadimensjon.
Titler

Lunsj kl 13Praktisk informasjon og priser finner du ved å trykke:
Her


Ingen kommentarer: