fredag 24. april 2015

Liste over minnesankere


-->
Nansenskolen inviterer til et sommerkurs der temaet er erindringer
”Tingens tale”

DIS-Norge, slekt og data. Minneinnsamling

www.dis.no

Skrive ned dine minner fra arbeidslivet?

Arbeidsarven

Dine memoarer:

www.dinememoarer.com

Vitaveritas

www.vitaveritas.no

Stroy Biografi:
Story Biografi

Dine memoarer

www.dinememoarer.com

Alle som bor i Rogaland og er interessert i minner, kan ta en kikke på denne sida:

Digital museumsarkiv

Kjersti Wold holder skrivekurs for besteforeldre. www.visitrauland.com

Kjersti Wold har skrevet boka

”Skriv ditt liv”


Alle kan delta Norsk etnologisk Granskning:
”Norsk etnologisk gransking (NEG) er et tradisjonsarkiv ved Norsk Folkemuseum der det er samlet mer enn 40 000 personlige beretninger om livets ulike sider. Fra NEG ble grunnlagt i 1946 har arkivet stilt de frivillige meddelerne et stort antall spørsmål om emner som hører dagliglivet til. Svarene er brukt i kulturhistoriske studier av alt fra begravelsesskikker til seksualundervisning, fra tannbehandling til klesvask. Arkivet blir oppsøkt av forskere, studenter, bygde­bok­for­fat­tere, lokal­his­torikere og massemedia - og er åpent for alle som er inte­res­sert i hverdagslivet i vår samtid og i his­to­rien om vår nære fortid. Arbeidet fortsetter – og alle kan delta!” 
Informasjon får du HeR

 


Ingen kommentarer: