torsdag 30. april 2015

Inspirasjon til å skrive egne erindringer

Anbefaler dette interessante Ekkoprogrammet på P2 om hverdagsliv under krigen. Kanskje vekker disse fortellingen egne minner som igjen kan inspirere noen til å skrive sin egn livshistorie. Om ikke du selv levde under krigen, kan programmet kanskje hjelpe folk å huske fortellinger som en gang ble fortalt av noen levde da  og kanskje er døde nå.

Mange sises det føles skikkelig fint å skrive ned sånne fortellinger ned. For seg selv og for andre i slekta eller folk i venneflokken.

EKKO P2 30. april 2015


Ingen kommentarer: