tirsdag 13. september 2011

Responsverksted høst 2011

Responsverksted er et tilbud for de som tidligere har gått på mine skriveverksted for folk over 60 år.  Her skal vi nærlese hverandres tekster og gi hverandre konstruktive og vennlige tilbakemeldinger. Vi sender hverandre tekster i forkant sånn at alle er godt forbredt. Jeg vil også ha noen skriveøvelser og gi noen skriveoppgaver og man velger selv hvilke tekster man vil levere. Tekstene bør ikke overstige to A4 sider. Alle får ikke gjenomgått sine tekster hver gang, men det er veldig lærerikt å diskutere andres tekster også.
Vi møtes på mitt kontor på Tullinløkka i Kristian Augustsgate 11 DA 
Tid 17.30-19.30
Følgende onsdager:
21.09, 05.10, 19.10, 02.11., 16.11, 30.11, 07.12, 11.01
Pris: 2000,-

Ingen kommentarer: