søndag 21. oktober 2018

Et stemme-leke-kurs med Gro Dahle og Hilde Henriksen


Hviske, nynne, rope, synge!

Et stemme-leke-kurs
med Gro Dahle/Hilde Henriksen  på Sentralen, Oslo
i vinterferien, uke 8: torsdag 21/2 –  fredag 22/2  2019
15-timers-kurs  ca 10 – 18 ca torsdag, 10 – 17 ca fredag

Enten som en selvstendig, frittstående del,
deltagerne trenger ikke ha hatt skrivekurs/diktkurs før 
eller som en DEL 2 av diktkurs/skrivekurs
(Mulig kombinasjon: første tre dagene i uka: grunnkurs i dikt / produksjonskurs)
TA GJERNE MED EN TEKST DERE LIKER!

Vi prøver å bruke mikrofonen mye disse to dagene, for å gjøre mikrofonbruk naturlig. Mikrofon og ledning på kryss og tvers rundt bordet, mikrofon og ledning i hånda di, mikrofon og ledning i stativ. Kanskje blir du vant til å høre din egen stemme i høytalerne. Kanskje oppdager du at mikrofonen er en venn. En skikkelig ærlig venn som ikke holder noe tilbake, en venn du kan stole på hvis du tør å åpne deg. En kompromissløs venn som vil at alt skal fram, gjemmer ingenting under teppet, hører hvert pust, hvert sukk
Målet er å ufarliggjøre mikrofonen og oppdage alle mulighetene den gir oss og stemmen vår. 

kl 10 ca torsdag 21.februar:
            Presentasjon, innledning
            Fysisk og kroppslig stemme
 Mikrofonen som en venn
                        Magi og tricks
                        Bass og diskant
                        Av og på og mute
                        Avstand, nærhet, pust og p-er
                                   øvelser

Fysisk, kroppslig stemme:
            Ulike stemmer i stemmen
            Å leke med stemmen
            Stå eller sitte?
            Å bruke tid
Å lese, snakke, knirke,
            Ulike måter å hviske på
            Deklamere, fortelle med kropp og stemme, bruke eventyrstemmen
            Bruke blikk og hode
            Bruke kroppen
            Rope og ljome
            Nynne, messe, synge
            Variere, bryte, stige, synke
Ulike måter å gjøre noe ut av mikrofon og mikrofonstativ.
                        øvelser
Lunsj
Kroppens stemme og språkets stemme
Å bruke seg selv, å fortelle fra sitt eget ståsted, muntlig fortelling
Å skrive stemme: mange skrive-oppgaver
Å tenke replikker: agenda, rolle, prosjekt
Å tenke uttrykk: personlighet og farge, tempo og temperatur
                                    øvelser
Monolog
            Å være et jeg, å skrive et jeg: mange skrive-oppgaver
Å skrive monolog, å framføre monolog


Fredag 22.februar Kl 10 ca

Framføring og alvor: Jeg er ikke alltid jeg
Alvor og personlig ladet tekst griper tak
Å bruke sine egne minner og sin egen barndom/sine egne problemer
Å fortelle en helt sann løgn
Å ta en annens historie og gjøre til sin egen
Å lage seg en person og en stemme, et temperament, en personlighet, en type
Å skape kontakt, berøring, ladning
Å bygge opp
Å forankre
                        øvelser

Framføring og humor:  Humoristiske tekster / dikt gjør seg godt muntlig / opplest
Ulike metoder for å skape/skrive/gjøre humor:
Gjenkjennelseshumor
Det upassende (Kant)
kontrasthumor, forventningsbrudd-humor,
Ironi (underdriving / å si det motsatte av det som er tilfelle) Selvironi (narr av seg sjøl)
Svart humor, galgenhumor (Tulle med det alvorlige)
Referansehumor /sitat, en felles kjent karakter, en film alle har sett, å gjenfortelle et eventyr og vri på eventyret) Oppgave: rødhette
Bevegelseshumor – mikrofonstativ-humor – en gimmick (en snøfting, en rar ticks)
Personlig humor, sjarmhumor, besjelingsjumor
Neida-humor, system-humor
”Dårlig humor” f eks Fransiscos dårlige sammenligninger
                                                           øvelser
Slam og spoken word
Å lage sanger /viser/tekst til musikk
            Hva er sang? 
Kan alt synges?
Fri eller bundet tekst
Å skrive visesanger, ballader, jazzsanger, barnesanger
Rim/rimmønster, rytme/rymtemønster  – Oppgaver og øvelser
Å synge egen tekst eller teksten de har valgt å ta med seg
En annen metode og lek er å jobbe med taleopptak på mobilen: Lese en linje mange ganger, lytte, finne hvilke ord som vil fram, stavelser, trykk og rytme, ta opp. Plutselig er det en melodi der og setningen kan synges! Magi! 

Kursbeskrivelse:
Det å lese høyt for en gruppe venner eller for familien eller for barna er en av det fineste måtene å være sammen på, det skaper stemninger og fellesskap og delte historier og opplevelser. Dette er et kurs for alle som har lyst til å leke med lesestunden, som har lyst til å prøve ut stemme og tekst, scene og tekst eller som er nysgjerrige på opplesning og slam, eller som vil prøve ut vise- og sangtekster og undersøke sangen som fins i stemmen – eller for å bli venn med mikrofonen, trygg på mikrofonen.
Det er mange muligheter i forhold til framføring og opplesning, 
og det er masse som skjer akkurat innenfor scenerommet og i forhold til å uttrykke tekst, lese høyt, synge tekst.
Å lese høyt kan være magi i seg selv, for den som leser og de som hører på.
.
Nye sjangre og uttrykk oppstår, og det er spennende å prøve ut mulighetene.
Også innenfor bevegelse.

Det er et kurs som kan passer for alle som skriver og leser, for lese-nysgjerrige som har har venner eller familie eller en gammel mor eller far eller some er besøksvenn, som jobber i skolen eller i barnehagen, some er interessert i fortellerkunst, som har lyst til
å trygg på mikrofonen og mikrofonstativet, på stemmen sin og på det å stå framfor andre. Det er et trygghetskurs og et  kurs for å oppdage muligheter og stemme. På disse kursene pleier det å bli veldig mye latter og god stemming og oppdagelser som er litt wow!

Det vil både bli skrevet tekster og jobbet med tekstene i rommet.

Eksempler: å danse sine historier fra Falklandskrigen, å danse/synge/slamme om gatelivet i favelaen eller  om usikkerheten ved kassa i butikken når vi skal betale.

fredag 19. oktober 2018

Diktkurs med Gro Dahle på Sentralen i Oslo.

Diktkurs med Gro Dahle på Sentralen i vinterferien
uke 8, mandag til onsdag 18. – 20. februar 2019
DEL 1 (Første tre dagene i uka – del 2 siste to dagene)

NB:
DERE TRENGER IKKE LIKE DIKT FOR Å GÅ PÅ DETTE KURSET,

DERE KAN BRUKE KURSET SOM ET GRUNNKURS,
FOR Å SKRIVE KREATIVT OG KOMME I GANG MED SKRIVING
ELLER
FOR Å LEKE MED SPRÅKET OG MED IDEER OG HA DET GØY.

24-timers-kurs for 15 deltagere  ca 11 (mandag)/10 – 18/ (onsdag) 19
eller 20 timers kurs for 7, 8 deltagere ca 11(mandag)/10 – 17 (tirsdag)18

TA GJERNE MED:
1)    Noe du har skrevet, f eks en diktsyklus dvs 5 - 10 – 15 dikt for gjennomgang
2)    Et dikt dere liker evt ikke liker

Mandag  18. Februar ca kl 11 – 14 ca
Innledning og kort presentasjonsrunde
Hvert vårt yndlingsdikt

Grunnleggende spørsmål: Hva er et dikt egentlig?
Populær-dikt/folkelige dikt vs kunst-dikt/høy-kvalitets-dikt
Egenart og personlig uttrykk:  Temperament, personlighet,
            ”egen tut på hornet” Det rareste? Mest deg? Egen stemme?
Dimensjon
Ladning, at noe føles viktig, at noe står på spill
Ulike typer dikt: Barnedikt? Voksendikt? Dikt for eldre? Avisdikt?
                                                          Ulike kriterier, ulike krav
Poetikk: poetiske regler / strukturer/ lovverk / trosbekjennelse

Å skrive i forlengelsen av
Å sitere diktet/skrive rundt
Å skrive et motdikt eller et svardikt

12.30 – 14 ca Dikt-former/oppskrifter
            Spørsmålsdikt / Gåtedikt
            Oppramsingsdikt, listedikt
            Haikudikt, 3-linjere
            Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt
            Dyredikt
Bydikt
            Kontrast-dikt
            Taledikt, hyllestdikt
            Aforismer
            Definisjonsdikt / beskrivelsesdikt
            Tulledikt / lekedikt
            Politiske dikt, religiøse dikt, budskapsdikt
            Monolog
Peke-på-dikt/bitte-liten-ting-dikt/detalj-dikt
Google-diktet
                                                                                  
Lunsj 14 – 14.30ca

Ettermiddagsøkt Trender og perioder i modernismen
kl 14.30 – 17ca:
            Futurismen og Marienetti - 10       
Dadaismen og Hugo Ball -10 (ordposen/hattedikt)
            Surrealismen og André Breton -20 (friskrift, automatskrift)
            Tom Phillips og black outmetoden -20
            Imagismen og Ezra Pound -20 - 50
            Symbolisme 40, 50,ekspresjonisme 50,
Konkretisme og Jan Erik vold 60-tallet
            Bildedikt, -80
Metadikt – 80, -90-tallet
            Kort-prosa, horisontale dikt -90
            Postmodernismen -90, -00
            Kombinasjons-språk/fagspråk-koblinger -90
            Dokumentarismen -90, -00
            Samfunnsfenomener -00
            Hverdagsdiktet
                                                                                                                                            
Tirsdag 19.februar

kl 10 – 13ca  Språklige bilder
sammenligning
metafor
konkretisering
symbol
allegori
besjeling
                        personifisering
                        pars pro tot
                        Sammenstilling
allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat/referanse, tittel)

Lunsj kl 13 – 13.30ca

13.30 – 18 ca: Den syngende teksten
Lyden i språket: Nonsens dikt, dikt uten semantisk innhold, lyddikt
Allitterasjon, assonans
Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjonsvekt-dikt
Sangtekster, visetekster
Rytme
Rytme løsrevet mønster
Gjentagelser og paralleller
Pust, puls, Musikalitet
Poetisk temperatur og ladning, hva øker og senker ladning?

Onsdag 20. februar

10 – 13ca: Klisjé-sentimentalitets-lek
Gjennomgang
                Titler

13– 13.30 ca Lunsj

13.30 – 17 ca Episke dikt, fortellende dikt
            Systemdikt slik som abc-er, ukedag-dikt, sa-mor-dikt, hval-dikt
Ett dikt for hvert ledd i systemet, tenk grupper innen en hobby f eks
Dimensjoner
            Psykologisk
            Sosiologisk
            Politisk
            Samfunnskritisk / normkritisk / feministisk
            Miljøkritisk / klimakritisk
            Historisk
            Religiøs
            Pedagogisk
            Filosofisk
                        Etisk
                        Eksistensiell
                        Epistomologisk
Metadimensjon
Hadiobradio!
Eller del 2: Opplesningskurs/framføringskurs torsdag og fredag,
å leke med dikt og stemme i muntlig framføring, å fortelle, å hviske
Hviske, nynne, rope, synge!
Et stemme-leke-kurs
med Gro Dahle/Hilde Henriksen  på Sentralen, Oslo
i vinterferien, uke 8: torsdag 21/2 –  fredag 22/2  2019
15-timers-kurs  ca 10 – 18 ca torsdag, 10 – 17 ca fredag

Enten som en selvstendig, frittstående del,
deltagerne trenger ikke ha hatt skrivekurs/diktkurs før 
eller som en DEL 2 av diktkurs/skrivekurs
(Mulig kombinasjon: første tre dagene i uka: grunnkurs i dikt / produksjonskurs)
TA GJERNE MED EN TEKST DERE LIKER!

Vi prøver å bruke mikrofonen mye disse to dagene, for å gjøre mikrofonbruk naturlig. Mikrofon og ledning på kryss og tvers rundt bordet, mikrofon og ledning i hånda di, mikrofon og ledning i stativ. Kanskje blir du vant til å høre din egen stemme i høytalerne. Kanskje oppdager du at mikrofonen er en venn. En skikkelig ærlig venn som ikke holder noe tilbake, en venn du kan stole på hvis du tør å åpne deg. En kompromissløs venn som vil at alt skal fram, gjemmer ingenting under teppet, hører hvert pust, hvert sukk
Målet er å ufarliggjøre mikrofonen og oppdage alle mulighetene den gir oss og stemmen vår. 

kl 10 ca torsdag 21.februar:
            Presentasjon, innledning
            Fysisk og kroppslig stemme
 Mikrofonen som en venn
                        Magi og tricks
                        Bass og diskant
                        Av og på og mute
                        Avstand, nærhet, pust og p-er
                                   øvelser

Fysisk, kroppslig stemme:
            Ulike stemmer i stemmen
            Å leke med stemmen
            Stå eller sitte?
            Å bruke tid
Å lese, snakke, knirke,
            Ulike måter å hviske på
            Deklamere, fortelle med kropp og stemme, bruke eventyrstemmen
            Bruke blikk og hode
            Bruke kroppen
            Rope og ljome
            Nynne, messe, synge
            Variere, bryte, stige, synke
Ulike måter å gjøre noe ut av mikrofon og mikrofonstativ.
                        øvelser
Lunsj
Kroppens stemme og språkets stemme
Å bruke seg selv, å fortelle fra sitt eget ståsted, muntlig fortelling
Å skrive stemme: mange skrive-oppgaver
Å tenke replikker: agenda, rolle, prosjekt
Å tenke uttrykk: personlighet og farge, tempo og temperatur
                                    øvelser
Monolog
            Å være et jeg, å skrive et jeg: mange skrive-oppgaver
Å skrive monolog, å framføre monolog


Fredag 22.februar Kl 10 ca

Framføring og alvor: Jeg er ikke alltid jeg
Alvor og personlig ladet tekst griper tak
Å bruke sine egne minner og sin egen barndom/sine egne problemer
Å fortelle en helt sann løgn
Å ta en annens historie og gjøre til sin egen
Å lage seg en person og en stemme, et temperament, en personlighet, en type
Å skape kontakt, berøring, ladning
Å bygge opp
Å forankre
                        øvelser

Framføring og humor:  Humoristiske tekster / dikt gjør seg godt muntlig / opplest
Ulike metoder for å skape/skrive/gjøre humor:
Gjenkjennelseshumor
Det upassende (Kant)
kontrasthumor, forventningsbrudd-humor,
Ironi (underdriving / å si det motsatte av det som er tilfelle) Selvironi (narr av seg sjøl)
Svart humor, galgenhumor (Tulle med det alvorlige)
Referansehumor /sitat, en felles kjent karakter, en film alle har sett, å gjenfortelle et eventyr og vri på eventyret) Oppgave: rødhette
Bevegelseshumor – mikrofonstativ-humor – en gimmick (en snøfting, en rar ticks)
Personlig humor, sjarmhumor, besjelingsjumor
Neida-humor, system-humor
”Dårlig humor” f eks Fransiscos dårlige sammenligninger
                                                           øvelser
Slam og spoken word
Å lage sanger /viser/tekst til musikk
            Hva er sang? 
Kan alt synges?
Fri eller bundet tekst
Å skrive visesanger, ballader, jazzsanger, barnesanger
Rim/rimmønster, rytme/rymtemønster  – Oppgaver og øvelser
Å synge egen tekst eller teksten de har valgt å ta med seg
En annen metode og lek er å jobbe med taleopptak på mobilen: Lese en linje mange ganger, lytte, finne hvilke ord som vil fram, stavelser, trykk og rytme, ta opp. Plutselig er det en melodi der og setningen kan synges! Magi! 

Kursbeskrivelse:
Det å lese høyt for en gruppe venner eller for familien eller for barna er en av det fineste måtene å være sammen på, det skaper stemninger og fellesskap og delte historier og opplevelser. Dette er et kurs for alle som har lyst til å leke med lesestunden, som har lyst til å prøve ut stemme og tekst, scene og tekst eller som er nysgjerrige på opplesning og slam, eller som vil prøve ut vise- og sangtekster og undersøke sangen som fins i stemmen – eller for å bli venn med mikrofonen, trygg på mikrofonen.
Det er mange muligheter i forhold til framføring og opplesning, 
og det er masse som skjer akkurat innenfor scenerommet og i forhold til å uttrykke tekst, lese høyt, synge tekst.
Å lese høyt kan være magi i seg selv, for den som leser og de som hører på.
.
Nye sjangre og uttrykk oppstår, og det er spennende å prøve ut mulighetene.
Også innenfor bevegelse.

Det er et kurs som kan passer for alle som skriver og leser, for lese-nysgjerrige som har har venner eller familie eller en gammel mor eller far eller some er besøksvenn, som jobber i skolen eller i barnehagen, some er interessert i fortellerkunst, som har lyst til
å trygg på mikrofonen og mikrofonstativet, på stemmen sin og på det å stå framfor andre. Det er et trygghetskurs og et  kurs for å oppdage muligheter og stemme. På disse kursene pleier det å bli veldig mye latter og god stemming og oppdagelser som er litt wow!

Det vil både bli skrevet tekster og jobbet med tekstene i rommet.

Eksempler: å danse sine historier fra Falklandskrigen, å danse/synge/slamme om gatelivet i favelaen eller  om usikkerheten ved kassa i butikken når vi skal betale.